ČLÁNOK
Výber poradcu na predaj ST bol podľa KDH zmarený
2. júla 1999

Podľa informácií, ktoré KDH získalo z prostredia ST, výber poradcu sa uskutočnil až do konca presne podľa metodiky vyhodnocovania ponúk. Tú si stanovil deväťčlenný Riadiaci výbor (RV) na čele so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR Františkom Kurejom. Víťazom výberového konania sa z troch záujemcov (Deutsche Bank, Salomon Brothers a NM Rothschild) stal Salomon.

Členovia RV Emil Hubinák, generálny riaditeľ ST, a predseda dozornej rady ST Tibor Petrus, ktorí preferovali Deutsche Bank, však podľa Palka konanie spochybnili. Zámienkou sa stala skutočnosť, že Deutsche Bank ako jediná neuviedla svoju predstavu o odmene za predaj (success fee). Palko zdôraznil, že to sa však stalo pri osobnom pohovore s Deutsche Bank, takže táto skutočnosť bola vzhľadom na určenie víťaza bezvýznamná. Keby však aj Deutsche Bank predložila svoju predstavu o success fee písomne, táto položka podľa hodnotiacej metodiky nemohla mať vplyv na výsledok. Poradcom pre ST sa nakoniec stala Deutsche Bank napriek víťazstvu Salomon Brothers, tvrdí Palko.

KDH bude žiadať vysvetlenie s tým, že keď sa pochybnosti ukážu ako opodstatnené, bude požadovať aj osobnú zodpovednosť. V. Palko sa nechcel vyjadriť, či by v tomto zmysle malo ísť aj o demisiu ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Gabriela Palacku. Podľa Palka je minister zrejme len obeťou zlej informovanosti zo strany svojich podriadených.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS