ČLÁNOK
Výber DPH daňovými úradmi o 27 mld. Sk nižší ako suma odpočtov
11. novembra 2003

Daňové úrady vybrali za desať mesiacov na dani z pridanej hodnoty (DPH) o 27,05 mld. Sk menej, ako boli uplatnené nároky na odpočet dane. Daňová správa totiž do konca októbra vybrala na DPH do štátneho rozpočtu takmer 58,539 mld. Sk, pričom podnikateľské subjekty si uplatnili nárok na odpočet tejto dane v objeme 85,593 mld. Sk. Agentúru SITA o tom informoval hovorca Daňového riaditeľstva SR Róbert Merva.

Colnice vybrali do konca októbra na DPH do štátneho rozpočtu 95,145 mld. Sk. Daňové úrady a colnice tak z tejto dane spolu odviedli do rozpočtu štátu za desať mesiacov 68,095 mld. Sk, čo je približne o 14,738 mld. Sk menej, ako rozpočtovalo ministerstvo financií. Desaťmesačný výber DPH predstavuje len 68,51 % celoročnej rozpočtovanej úrovne. Minister financií Ivan Mikloš, ktorý ešte začiatkom apríla pripustil, že príjmy tohtoročného štátneho rozpočtu z DPH sú nadhodnotené, plánuje vykryť výpadok príjmov rozpočtu štátnymi finančnými aktívami.

Od januára sa zmenili podmienky odpočítania DPH na vstupe aj systém vrátenia nadmerného odpočtu tejto dane. Nadmerný odpočet dane, ktorý vznikol platiteľovi DPH vtedy, ak suma odpočítateľnej dane na vstupe prevyšovala celkovú splatnú daň na výstupe, sa uspokojoval z jeho vlastnej daňovej povinnosti do 5 rokov. Len vo vybraných prípadoch refundoval daňový úrad nadmerný odpočet do 30 dní od podania daňového priznania. Systém odpočtov DPH je už však menej prísny od júla, od kedy sa zrušila 5-ročná lehota na vrátenie odpočtov. Daňové úrady podnikateľom vracajú uplatnené neodpočítané nadmerné odpočty po uplynutí šiestich mesiacov od zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikli. Od budúceho roka sa zruší znížená 14-percentná sadzba DPH a bude sa používať len jedna 19-percentná sadzba tejto dane.

V minulom roku vybrali daňové úrady na DPH o 36,153 mld. Sk menej, ako boli uplatnené nároky na odpočet dane. Výber dane totiž dosiahol 64,94 mld. Sk a podnikatelia si uplatnili nárok na odpočet 101,096 mld. Sk. Colnice vybrali vlani na DPH do štátneho rozpočtu 118,394 mld. Sk. Daňové úrady a colnice tak z tejto dane spolu odviedli do rozpočtu štátu ku koncu roka 82,241 mld. Sk, čo bolo o 241 mil. Sk viac, ako sa očakávalo.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS