ČLÁNOK
Výber daní za deväť mesiacov dosiahol 128,9 mld. Sk
16. októbra 2000

Ústredné daňové riaditeľstvo SR vybralo za prvé tri kvartály vrátane výberov na colniciach celkovo 132,177 mld. Sk, čo je 3,1 % nad trištvrťročným rozpočtom. Vlani za rovnaký čas dosiahol výber 116,476 mld. Sk a zaostával za rozpočtom takmer o 5 %. Daňové príjmy dosiahli celkovo do konca septembra 128,877 mld. Sk a predstihli plán o 4,1 %, zatiaľ čo minulý rok za rovnaké obdobie predstavovali daňové príjmy 117,428 mld. Sk. Informovalo o tom v pondelok Ústredné daňové riaditeľstvo SR.

Z jednotlivých daní zaznamenávajú najväčšie navýšenie oproti predpokladanému rozpočtu z dane z príjmov právnických osôb, ktoré svojím 9-mesačným objemom 21,605 mld. Sk prekročili rozpočet o 17,6 %. Vyše 5-percentný predstih zaregistrovalo aj plnenie príjmov pri dani z pridanej hodnoty, kde daňové úrady a colnice za tri štvrťroky vybrali celkom 49,814 mld. Sk.

Vyššie plnenie oproti rozpočtu zaznamenali aj spotrebné dane, ktoré dosiahli 21,041 mld. Sk a dane z medzinárodného obchodu a transakcií, kam patrí najmä clo a dovozná prirážka. Tieto dane do konca septembra narástli na 9,832 mld. Sk. Naopak 11,5 % pod plánovanou úrovňou sú výnosy z dane z príjmov fyzických osôb, ktoré dosiahli 17,959 mld. Sk. Nižšie oproti rozpočtu sú predovšetkým dane z príjmov zo závislej činnosti.

Nedaňové príjmy, predovšetkým administratívne poplatky a pokuty, sú síce o štvrtinu nižšie ako plánovaný rozpočet, so svojou výškou 3,3 mld. Sk však predstavujú pomerne malý podiel na celkových rozpočtových príjmoch. Za prvých deväť mesiacov vybrali daňové úrady aj 1,8 mld. Sk na cestnej dani. Z tejto sumy odviedli 1,216 mld. Sk do Štátneho fondu cestného hospodárstva a 521 mil. Sk do rozpočtov obcí. Obce dostali tiež 4,896 mld. Sk z daní z príjmov fyzických osôb a 1,061 mld. Sk z daní z príjmov právnických osôb.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS