ČLÁNOK
Výber daní stále zaostáva za plánom
11. novembra 1998

Vývoj jednotlivých príjmov z daní je stále nerovnomerný. Zatiaľ, čo relatívne priaznivo sa vyvíja výber dane z príjmov fyzických osôb a daň z majetku, vývoj kľúčových daní z tovarov a služieb, z príjmov právnických osôb, ako aj z medzinárodného obchodu zaostáva za plánom. Vyplýva to z údajov, ktoré agentúre SITA poskytol Jozef Mach z oddelenia pre styk s verejnosťou Ministerstva financií SR. Príjem z dane z pridanej hodnoty dosiahol 45,607 mld. Sk, čo je len 71 % celoročného plánu. Výber spotrebnej dane dosiahol 76,5 % celoročného plánu, čo predstavuje 18,590 mld. Sk. Daňové úrady vybrali na dani z príjmov fyzických osôb 23,833 mld. Sk (88,7 %), z príjmov právnických osôb len 20,696 mld. Sk (74,6 %). Výber dane z medzinárodného obchodu a transakcií predstavoval 10,841 mld. Sk, čiže 76,3 % celoročného plánu. Nadpriemerný výber 1,047 mld. Sk zaznamenal štát pri dani z majetku, čo predstavuje 95,2 %. Nedaňové príjmy rozpočtu dosiahli ku koncu októbra 9,131 mld. Sk. Osobitným odvodom zisku Slovenských telekomunikácií získal štát 250 mil. Sk a ďalšia 1 mld. Sk prišla od Slovenského plynárenského priemyslu. Oba tieto odvody dosiahli len 50 % celoročnej plánovanej úrovne. Kapitálové výdavky štátneho rozpočtu za desať mesiacov o 27,1 % prevýšili celoročnú plánovanú hodnotu a predstavovali 17,375 mld. Bežné výdavky dosiahli 135,691 mld. Sk, čo je 80,9 % celého roka. Účasť na majetku a úvery stáli štát 1,760 mld. Sk, je to však len 53,3 % celoročného plánu. Schodok štátneho rozpočtu SR dosiahol ku koncu októbra tohto roka 9,067 mld. Sk. Rozpočtové príjmy predstavovali ku koncu septembra 145,760 mld. Sk, pričom výdavky dosiahli 154,827 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS