ČLÁNOK
VÚB zredukovala prevádzkové náklady o 17 %
5. mája 1999

Oproti rovnakému obdobiu minulého roka ide o prepad hospodárskeho výsledku o 420,065 mil. Sk, keďže v prvom štvrťroku 1998 hospodárila banka so ziskom 69,749 mil. Sk. Celkové náklady VÚB vzrástli oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o 50 % na 14,459 mld. Sk. Výnosy banky sa zvýšili z minuloročných 9,670 mld. Sk na vyše 14,108 mld. Sk. Ide o neauditované a nekonsolidované výsledky hospodárenia.
Z hľadiska štruktúry nákladov sa náklady banky na finančné činnosti zvýšili o 79 % na 13,256 mld. Sk. Náklady VÚB na operácie s klientmi vzrástli o 15 % na takmer 2,992 mld. Sk. Výrazne vzrástli náklady banky na devízové operácie z 3,944 mld. Sk v prvom štvrťroku 1998 na 9,571 mld. Sk. Všeobecné prevádzkové náklady predstavovali v prvom kvartáli 1999 sumu 932,523 mil. Sk, čím ich výška poklesla medziročne o 17 %. Poklesli aj náklady banky na zamestnancov z 419,198 mil. Sk na 305,370 mil. Sk. VÚB vytvorila za prvé tri mesiace opravné položky vo výške 92,944 mil. Sk, pričom rok predtým to bolo 802,884 mil. Sk.
VÚB realizovala v prvom štvrťroku výnosy z finančných činností vo výške 13,815 mld. Sk, čo je medziročný rast o 62,6 %. Z operácií s klientmi dosiahla banka výnosy pri miernom poklese v sume 3,376 mld. Sk. Výnosy z devízových operácií predstavovali 9,794 mld. Sk, pričom rok predtým to bolo 4,280 mld. Sk.
Aktíva VÚB predstavovali k ultimu marcu takmer 161,086 mld. Sk, pričom medziročne poklesli o 7 %. Kumulatívny objem úverov poskytnutých klientom predstavoval k 31. marcu 113,103 mld. Sk, pričom rok predtým to bolo 110,228 mld. Sk. Vklady iných bánk vo VÚB predstavujú 7,586 mld. Sk a úvery ostatných bánk 2,952 mld. Sk. Záväzky VÚB voči bankám predstavovali 28,831 mld. Sk, z čoho voči centrálnej banke dosiahli výšku 9,413 mld. Sk. Záväzky voči klientom sa mierne zvýšili z 103,149 mld. Sk na 105,498 mld. Sk. Mierne vzrástlo aj základné imanie banky z 4,598 mld. Sk na 4,779 mld. Sk.
VÚB vykázala za minulý rok podľa slovenských účtovných štandardov zisk po zdanení vo výške 1,790 mil. Sk. Za rok 1997 banka dosiahla čistý zisk 172,042 mil. Sk, čo znamená, že zisk banky predstavoval približne jedno percento kladného hospodárskeho výsledku roka 1997. Podľa medzinárodných štandardov dosiahla VÚB za rok 1997 čistú stratu vo výške 48 mil. Sk, výsledky podľa týchto štandardov za rok 1998 zatiaľ nie sú známe a banka ich zverejní v nasledujúcich dňoch.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2023

USD 1,065 0,001
CZK 24,360 0,077
GBP 0,868 0,001
HUF 386,700 1,080
CAD 1,430 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS