ČLÁNOK
VÚB získala od EBRD úverovú linku vo výške 20 miliónov EUR
15. júna 2001

Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) poskytne Všeobecnej úverovej banke (VÚB) úverové prostriedky na podporu malého a stredného podnikania (MSP) v celkovej výške 20 mil. EUR, v prepočte 860 mil. Sk. Rozhodnutie o otvorení úverovej linky pre slovenskú banku, v ktorej kontroluje 12,5-percentný podiel, odsúhlasila EBRD vo štvrtok. Úverová linka so splatnosťou 5 rokov umožní VÚB vybudovať portfólio kvalitných úverov. Maximálna výška jedného úveru je 125 000 EUR.

VÚB je prvou slovenskou bankou, ktorá získala úver v rámci programu finančnej podpory malého a stredného podnikania SME Finance Facility. Program podpory založila EBRD spoločne s Európskou úniou. Obdobné úverové linky poskytla dosiaľ EBRD bankám v Bulharsku, ČR, Lotyšku, Litve, Poľsku, Rumunsku a Slovinsku.

Podľa EBRD je VÚB, druhá najväčšia slovenská banka, efektívnym partnerom vďaka dobrému pokrytiu malých podnikateľských subjektov. Projekt zahŕňa aj dodatočný grant EÚ vo výške 1,4 mil. EUR na podporu technickej spolupráce, ktorej úlohou je rozvinúť dlhodobý pôžičkový program pre malé a stredné podniky. Ďalší grant dostane VÚB na pokrytie nákladov vývoja pôžičkového programu. Financovanie technickej spolupráce podporí úverové procedúry, ktoré urýchlia proces schvaľovania úverov.

Pre EBRD je rozvoj MSP v regióne jednou z kľúčových priorít. Ako uviedol riaditeľ divízie EBRD pre finančné inštitúcie Kurt Geiger, malé a stredné podnikanie prispieva k diverzifikácii ekonomík a vytvára nové pracovné príležitosti. Úverová linka zvýši objem úverov pre MSP a podporí tak jeho rast a rozvoj.

Ako povedal prezident a predseda predstavenstva VÚB Ladislav Vaškovič, VÚB si v rámci svojej súčasnej stratégie stanovila harmonogram podpory úverovania MSP. „Úverová linka EBRD nám umožní zvýšiť odbornosť v oblasti financovania malých podnikov, zdynamizovať úverovanie a v konečnom dôsledku podporiť hospodársky rast Slovenska,“ skonštatoval L. Vaškovič.

VÚB dosiahla vlani hrubý zisk 5,945 mld. Sk, pričom v roku 1999 vykazovala nekonsolidovanú stratu 9,487 mld. Sk. Zisk v prvom štvrťroku dosiahol 433,7 mil. Sk. Bilančná hodnota banky ku koncu marca bola 171,403 mld. Sk. Po tohtoročnom vstupe Medzinárodnej finančnej korporácie (IFC) a EBRD, ktoré získali 25-percentný podiel na základnom imaní banky, sa podiel štátu zredukoval na 68,58 %. Ponuky na odkúpenie štátneho podielu predložila francúzska banka Société Générale a talianska IntesaBci v stredu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 1. 2021

USD 1,211 0,003
CZK 26,025 0,055
GBP 0,884 0,003
HUF 360,900 2,290
CAD 1,545 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS