ČLÁNOK
VÚB za deväť mesiacov tohto roka dosiahla čistý zisk 87,697 mil. Sk.
30. októbra 1998

Zisk banky vzrástol oproti polroku iba o 14,126 mil. Sk, tento výsledok je však len tretinou čistého zisku z rovnakého obdobia minulého roka. Podľa nekonsolidovaných údajov bilančná suma banky v porovnaní so septembrom minulého roka vzrástla o 5,7 % na 178,105 mld. Sk. Banka poskytla ku koncu septembra úvery klientom v objeme 111,609 mld. Sk, čo je v medziročnom porovnaní rast o 2,4 mld. Sk. VÚB zaznamenala aj rast objemu primárnych vkladov. Jej záväzky voči klientom dosiahli za tri štvrťroky tohto roka 104,057 mld. Sk, pričom ku koncu septembra 1997 vklady klientov predstavovali 93,876 mld. Sk. V samotnom treťom kvartáli však vklady klientov oproti polroku tohto roka klesli o 3,056 mld. Sk. Významné zmeny nastali v tomto roku v štruktúre cenných papierov v portfóliu VÚB. Kým na konci roka 1997 vlastnila VÚB dlhopisy vydané verejným sektorom v objeme 7,072 mld. Sk a dlhopisy emitované bankami a podnikmi v objeme 5,476 mld. Sk, na konci septembra už evidovala dlhopisy verejného sektora iba v objeme 76,170 mil. Sk a bankové a podnikové dlhopisy v objeme 696,2 mil. Sk. VÚB zároveň nemala vo svojom portfóliu žiadne štátne pokladničné poukážky. Výnosy VÚB vzrástli medziročne o 75 % na 36,332 mld. Sk. Náklady banky zaznamenali rast o 77 % na 36,245 mld. Sk. VÚB vytvorila do konca septembra opravné položky v objeme 2,783 mld. Sk a zákonné rezervy 700 mil. Sk. Zároveň však rozpustila opravné položky za 2,711 mld. Sk a zákonné rezervy v objeme 1,389 mld. Sk. Banka zaznamenala k ultimu septembra stratu z pokladničných a medzibankových operácií 1,222 mld. Sk. V devízových operáciách dosiahla zisk 789,973 mil. Sk a pri operáciách s klientmi zisk 3,086 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 7. 2021

USD 1,179 0,002
CZK 25,629 0,021
GBP 0,855 0,001
HUF 361,650 2,520
CAD 1,480 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS