ČLÁNOK
VÚB za desať mesiacov so ziskom 1,9 mld. Sk
29. novembra 2002

Všeobecná úverová banka, a.s. (VÚB) hospodárila počas prvých desiatich mesiacov roka podľa talianskych účtovných štandardov s čistým ziskom 1,9 mld. Sk. V rovnakom období minulého roka dosahovala zisk 3,492 mld. Sk, jeho úroveň však výrazne ovplyvnilo rozpúšťanie opravných položiek. Ako uviedol generálny riaditeľ banky Tomas Spurny pri hodnotení ročného transformačného procesu, prevádzkový zisk banky dosiahol k ultimu októbra 2 mld. Sk pri výnosoch banky 6,046 mld. Sk a prevádzkových nákladoch 4,04 mld. Sk.

Vo firemnom bankovníctve vzrástlo úverové portfólio VÚB podľa Spurneho na 39,119 mld. Sk, čo je o 24,7 % viac ako k ultimu októbra minulého roka. Objem klasifikovaných úverov pritom poklesol o viac ako 7 mld. Sk na 10,248 mld. Sk. Vklady sa za rok zvýšili o 7,8 % a predstavovali 44,467 mld. Sk. V retailovom bankovníctve dosiahli vklady 86,2 mld. Sk. Hypotekárne úvery poskytla banka k ultimu októbra vo výške 3,9 mld. Sk, čo je o 106,4 % viac ako ku koncu októbra uplynulého roka a spotrebné úvery poskytla za 2,4 mld. Sk.

Z úverovej linky vo výške 20 mil. eur, ktorá vznikla v spolupráci s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj na podporu drobného podnikania, sa vyčerpalo 10,8 mil. eur. Objem schválených úverov malým a stredným podnikom pritom prevyšuje 13 mil. eur. Podľa Spurneho plánuje VÚB do roku 2005 dosiahnuť návratnosť aktív na úrovni 1,8 až 2 %, pričom návratnosť kapitálu by mala dosiahnuť približne 20 %.

VÚB hospodárila za tri štvrťroky podľa slovenských účtovných štandardov so ziskom 1,175 mld. Sk. V rovnakom období minulého roka minulého roka dosahovala zisk 3,062 mld. Sk. Bilančná hodnota banky dosiahla ku koncu septembra 205,241 mld. Sk a medziročne stúpla o 14,3 %.

Majoritným vlastníkom s 94,5-percentným podielom na základnom imaní banky je talianska IntesaBci. Tá podpísala zmluvu o kúpe väčšinového podielu akcií VÚB 4. júla 2001. Predbežná cena za celý predávaný podiel bola 550 mil. eur a po výpočte čistej hodnoty aktív banky ku koncu júna minulého roka a zohľadnení predajov majetkových aktív banky súvisiacich s nebankovou činnosťou sa znížila zhruba o 308 mil. Sk. IntesaBci bude musieť najmenej počas piatich rokov od uzavretia kúpnej zmluvy vlastniť priamo alebo nepriamo minimálne 50 % základného imania VÚB.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS