ČLÁNOK
VÚB Wüstenrot vyplatila za deväť mesiacov 4,17 mld. Sk
11. októbra 2002

Za deväť mesiacov tohto roku vyplatila stavebná sporiteľňa VÚB Wüstenrot, a.s. na bytové účely prostriedky v objeme 4,17 mld. Sk. Od roku 1993 dosiahol tento objem už 25,57 mld. Sk. Agentúru SITA o tom informovali predstavitelia spoločnosti.

Od januára do septembra otvorila stavebná sporiteľňa 7 583 stavebných úverov v objeme cieľových súm 3,06 mld. Sk a 5 085 medziúverov v objeme 1,34 mld. Sk. V sledovanom období uzavrela VÚB Wüstenrot 52 678 nových zmlúv s cieľovými sumami v objeme 10,27 mld. Sk.

Stavebná sporiteľňa VÚB Wüstenrot hospodárila počas prvých šiestich mesiacov tohto roku so ziskom 32,2 mil. Sk. Bilančná suma sporiteľne dosiahla 9,329 mld. Sk. Úvery poskytnuté klientom tvorili ku koncu júna najdôležitejšiu súčasť aktív banky so sumou 6,135 mld. Sk. Vklady klientov sa na celkových pasívach stavebnej sporiteľne podieľali 77,6 % a k ultimu júna predstavovali 7,235 mld. Sk. Základné imanie banky bolo 500 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS