ČLÁNOK
VÚB Wüstenrot poskytla na financovanie bývania 5,2 mld. Sk
15. decembra 2000

Stavebná sporiteľňa VÚB Wüstenrot, a.s. poskytla za 11 mesiacov tohto roka na financovanie bývania 5,2 mld. Sk. Celkový objem finančných prostriedkov poskytnutých od roku 1993 na bytové účely prostredníctvom úverov, medziúverov a vyplatenia nasporenej sumy už dosiahol výšku 15,68 mld. Sk. Agentúru SITA o tom informovala Daniela Vlčková z VÚB Wüstenrot.

Počas 11 mesiacov stavebná sporiteľňa otvorila 6 594 úverových účtov v objeme cieľových súm 2,1 mld. Sk a poskytla 7603 medziúverov v objeme cieľových súm 2,8 mld. Sk. Priemerná cieľová suma u stavebných úverov je na úrovni 321 tis. Sk a u medziúverov 365 tis. Sk. Za obdobie január – november 2000 klienti uzatvorili 53 225 nových zmlúv o stavebnom sporení v objeme cieľových súm 8,6 mld. Sk. Priemerná cieľová suma dosahuje takmer 162 tis. Sk.

„Vzhľadom na zníženú výšku štátnej prémie, ktorou podporí štát stavebných sporiteľov v budúcom roku, majú klienti v týchto dňoch poslednú možnosť zhodnotiť svoje vklady a získať do 31. decembra 2000 štátnu prémiu vo výške 30 %, až do výšky 6 000 Sk na osobu,“ upozornila D. Vlčková. Od januára 2001 bude podľa jej slov optimálna výška ročného vkladu 18 000 Sk, klient stavebnej sporiteľne tak získa maximálnu štátnu prémiu 4 500 Sk.

D. Vlčková ďalej informovala, že pri optimálnom využití štátnej prémie vo výške 25 % maximálne však 4 500 Sk na osobu ročne a 3-percentnej úrokovej sadzbe na vklady sa bude výnosovosť vložených finančných prostriedkov (rendita) pohybovať v rozmedzí 12,23 – 13,77 % podľa toho, či klient realizuje vklady pravidelne každý mesiac, resp. mimoriadnym vkladom na konci roka. „Ak by klient využil príležitosť uzavrieť v decembri 2000 zmluvu s úročením vkladov až 4,6 % garantovanými počas celej doby sporenia, ak dodrží podmienky, dosiahne rendita úroveň 14,1 – 15,98 %,“ dodala D. Vlčková. Pri porovnávaní podmienok na finančnom trhu je podľa jej slov potrebné vziať do úvahy, že zisk klienta v komerčnej banke podlieha 15-percentnému zdaneniu, zatiaľ čo úroky na stavebnom sporení sú od dane oslobodené.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS