ČLÁNOK
VÚB vydá hypotekárne záložné listy v objeme až 750 mil. Sk
4. decembra 2001

Všeobecná úverová banka, a.s. (VÚB) začne od 10. decembra vydávať už šiestu emisiu hypotekárnych záložných listov (HZL) v objeme 750 mil. Sk. Tieto dlhopisy, ktoré slúžia na krytie hypotekárnych úverov, majú splatnosť 5 rokov. Kupónový výnos predstavuje 7,3 % p.a. a banka ho bude vyplácať polročne. Vyplýva to z údajov zverejnených VÚB.

Investori si môžu HZL kúpiť na ústredí banky, v jej pobočkách a vybraných expozitúrach. Počas prvých piatich dní predaja môžu dlhopis získať pri emisnom kurze, ktorý je 100 % nominálnej hodnoty bez započítania pomernej časti úrokového výnosu. Od 17. decembra už bude emisný kurz zvýšený o pomernú časť úrokového výnosu. Nominálna hodnota HZL je 10 tis. Sk, dlhopis znie na doručiteľa a má zaknihovanú podobu. Po ukončení primárneho predaja podá VÚB žiadosť o prijatie tejto emisie na kótovaný hlavný trh Burzy cenných papierov v Bratislave.

Šiesta emisia hypotekárnych záložných listov VÚB je najväčšou v doterajšej histórii banky. Doteraz banka emitovala 5 emisií týchto cenných papierov v celkovom objeme 800 mil. Sk. Ich objem bol zväčša na úrovni 250 mil. Sk.

VÚB poskytla kumulatívne ku koncu tretieho štvrťroka 2001 hypotekárne úvery v objeme 2,3 mld. Sk, čím podporila vyriešenie bytovej otázky 3 400 klientov. VÚB od apríla poskytuje hypotekárne úvery pri úrokovej sadzbe 9,9 %, čo po odpočítaní štátnej bonifikácie na úrovni 5 % predstavuje 4,5 %. Priemerná výška poskytnutých hypotekárnych úverov vo VÚB predstavuje zhruba 700 tis. Sk.

Majoritným vlastníkom banky je talianska IntesaBci s 94,47-percentným podielom na základnom imaní. Banka dosiahla za tri štvrťroky hrubý zisk 3,062 mld. Sk. Bilančná hodnota banky predstavovala ku koncu septembra 179,6 mld. Sk. Primárne vklady najväčšej slovenskej banky dosiahli 133,932 mld. Sk. Celkový objem úverov dosiahol 47,168 mld. Sk, podiel klasifikovaných pohľadávok z toho predstavoval 38,7 %. Kapitálová primeranosť banky bola ku koncu septembra na úrovni 31,09 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS