ČLÁNOK
VÚB v prvom štvrťroku dosiahla zisk 433,705 mil. Sk
3. mája 2001

Všeobecná úverová banka, a.s. (VÚB) dosiahla v prvom štvrťroku zisk vo výške 433,705 mil. Sk. Náklady banky pritom predstavovali 7,72 mld. Sk a výnosy 8,558 mld. Sk. Banka ku koncu marca vytvorila 2,767 mld. Sk rezerv a opravných položiek, pričom rozpustila 2,363 mld. Sk rezerv a opravných položiek. Vyplýva to z údajov zverejnených spoločnosťou.

Bilančná hodnota banky počas prvých troch mesiacov klesla o 3,4 mld. Sk na 171,403 mld. Sk. Viac ako 45 % celkovej hodnoty aktív pritom predstavovali ostatné investičné papiere, ktorých objem dosiahol 78,699 mld. Sk. VÚB k ultimu marca evidovala 38,595 mld. Sk úverov poskytnutých klientom. Prostriedky od ostaných komerčných bánk predstavovali 19,570 mld. Sk. Pokladničná hotovosť, prostriedky u emisnej banky a šekové poštové účty tvorili spolu 10,265 mld. Sk. Viac ako 1,64 mld. Sk držala banka v dlhopisoch a iných cenných papieroch s pevným výnosom.

Viac ako 72 % zdrojov banky tvorili ku koncu marca záväzky voči klientom, keď dosiahli 123,864 mld. Sk. Záväzky voči bankám predstavovali 17,799 mld. Sk. Formou vkladových certifikátov financovala banka aktíva vo výške 1,704 mld. Sk a formou dlhopisov 3,64 mld. Sk. Základné imanie VÚB bolo na konci marca 13,495 mld. Sk, rezervy dosiahli 5,323 mld. Sk.

VÚB dosiahla vlani hrubý zisk 5,945 mld. Sk, pričom ešte v roku 1999 vykazovala nekonsolidovanú stratu 9,487 mld. Sk. Bilančná suma banky tak zaznamenala po troch rokoch poklesu nárast o 15,8 % na 174,8 mld. Sk. Primárne vklady v priebehu minulého roka stúpli o 13 % na 109,808 mld. Sk. VÚB evidovala k ultimu minulého roka celkove 103,5 mld. Sk úverov.

VÚB je v súčasnosti v procese privatizácie. Už vo februári do jej akcionárskej štruktúry vstúpila Medzinárodná finančná korporácia (IFC) a Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD). O majoritný podiel na základnom imaní sa uchádza Banca Commerciale Italiana a Société Générale. Tie v banke vykonávajú due diligence, ktorého ukončenie sa očakáva 14. mája. Následne by mali predložiť záväznú ponuku. Celý proces by sa mal ukončiť v letných mesiacoch. Štát vlastnil vo VÚB pôvodne takmer 95 % základného kapitálu. Tento objem sa po predaji 25-percentného podielu nadnárodným inštitúciám znížil na 70 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS