ČLÁNOK
VÚB v plnej výške uhradí stratu z minulých rokov
6. decembra 2002

Mimoriadne valné zhromaždenie (MVZ) Všeobecnej úverovej banky, a.s., (VÚB) vo štvrtok rozhodlo o úhrade straty z minulých rokov v objeme 5,115 mld. Sk v plnej výške, čo banke umožní vyplácanie dividend v budúcnosti. Agentúru SITA o tom informoval hovorca banky Marián Horváth. Banka stratu vykryje zo zisku za rok 2001 a z rezervného a kapitálových fondov. Akcionári tiež zmenili stanovy VÚB, schválili konsolidovanú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných štandardov za rok 2001 a rozhodli o odvolaní a voľbe člena dozornej rady.

VÚB vo štvrtok prijala nový systém vnútornej kontroly a novú štruktúru, organizáciu a systém riadenia banky, čo zohľadnila v stanovách. Akcionári banky na návrh majoritného akcionára schválili za nového člena Dozornej rady VÚB Adriana Ariettiho, keďže Božo Prka písomne požiadal o uvoľnenie z funkcie člena dozornej rady. MVZ akcionárov banky zvolalo predstavenstvo spoločnosti na základe žiadosti IntesaBci Holding International S.A.

Súčasná hodnota základného imania VÚB je 12,978 mld. Sk, ktoré sa delí na 4 078 108 akcií v menovitej hodnote 1 000 Sk a 89 akcií v menovitej hodnote 100 mil. Sk na akciu. VÚB hospodárila počas prvých deviatich mesiacov roka so ziskom 1,175 mld. Sk. Bilančná hodnota VÚB dosiahla ku koncu septembra 205,241 mld. Sk a medziročne stúpla o 14,3 %. Dominantnou položkou aktív banky boli ostatné investičné cenné papiere vo výške 57,441 mld. Sk. Úvery predstavovali 43,851 mld. Sk a ich objem medziročne klesol o 7 %. Vklady klientov sa na celkovej hodnote pasív VÚB podieľali 69,6 percentami a predstavovali 142,810 mld. Sk.

Majoritným vlastníkom s 94,5-percentným podielom na základnom imaní banky je talianska IntesaBci. Tá podpísala zmluvu o kúpe väčšinového podielu akcií VÚB 4. júla 2001. Predbežná cena za celý predávaný podiel bola 550 mil. eur a po výpočte čistej hodnoty aktív banky ku koncu júna minulého roka a zohľadnení predajov majetkových aktív banky súvisiacich s nebankovou činnosťou sa znížila zhruba o 308 mil. Sk. IntesaBci bude musieť najmenej počas piatich rokov od uzavretia kúpnej zmluvy vlastniť priamo alebo nepriamo minimálne 50 % základného imania VÚB.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS