ČLÁNOK
VÚB, SLSP a SP poskytli IRB vklad vo výške 7,8 mld. Sk
16. decembra 1999

Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava (SLSP), Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava (VÚB) a Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava (SP) poskytli v stredu Investičnej a rozvojovej banke, a.s., (IRB) konzorciálny vklad vo výške 7,8 mld. Sk na dobu 6 mesiacov. Tento bude kolateralizovaný pohľadávkou IRB voči Slovenským elektrárňam. Na spoločnom vklade sa podieľajú SLSP v objeme 1,9 mld. Sk, VÚB 3,9 mld. Sk a SP 2,0 mld. Sk. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa SLSP Jana Ďuricová.
Ako ďalej podčiarkla, tento postup neznižuje kapitálové vybavenie ukladajúcich bánk a umožňuje ukončiť nútenú správu v IRB. Poskytnutie vkladu do IRB umožnilo zvýšenie základného imania v spomenutých troch inštitúciách. Práve v stredu boli upísané akcie SLSP vo výške 4,3 mld. Sk a akcie VÚB v objeme 8,9 mld. Sk. Upisovanie akcií SP sa uskutočnilo 11. decembra a Ministerstvo financií SR upísalo 2 mld. Sk.
Navýšenie imania uskutočnilo MF z prostriedkov NBS, ktorá v stredu poukázala do štátneho rozpočtu ďalších 7,92 mld. Sk zo sumy uvoľnenej z opravných položiek NBS v celkovej výške 17,8 mld. Sk. Z týchto prostriedkov bolo v stredu splatených 60 % z plánovaného zvýšenia základného imania v SLSP (2,58 mld. Sk) a vo VÚB (5,34 mld. Sk). Zostávajúcich 40 % zvýšenia základného imania bude splatených začiatkom budúceho roka.
IRB z poskytnutého vkladu vo štvrtok splatí svoj záväzok voči centrálnej banke, ktorým bol krátkodobý úver na zabezpečenie likvidity vo výške 7,8 mld. Sk. IRB tým splní podmienku NBS pre zrušenie nútenej správy, ktorú Bankový dohľad NBS zaviedol svojím rozhodnutím 19. decembra 1997.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2022

USD 0,975 0,004
CZK 24,549 0,138
GBP 0,883 0,012
HUF 422,180 0,250
CAD 1,340 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS