ČLÁNOK
VÚB schválila vlani 28,9 mld. Sk úverov firemným klientom
22. februára 2002

Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava (VÚB) schválila v minulom roku celkove 28,9 mld. Sk úverov pre firemných klientov. Prevládali medzi nimi úvery určené na financovanie investičných zámerov a na krytie obežných prostriedkov. Občanom poskytla 1,25 mld. Sk spotrebných úverov. Nové hypotekárne úvery získali vlani klienti v objeme 1,5 mld. Sk, z toho zhruba 90 % smerovalo fyzickým osobám. Pre agentúru SITA to povedal hovorca VÚB Norbert Lazar.

„Počet žiadateľov o úvery sa v sieti pobočiek medziročne takmer zdvojnásobil,“ povedal Lazar. Záujem o spotrebné úvery podľa neho zvýšilo najmä zavedenie bezúčelových úverov od marca 2000. „Objem poskytnutých spotrebných úverov tak stúpol až šesťnásobne,“ dodal. Dopyt po hypoúveroch podľa neho podporoval fakt, že tento druh financovania bývania je stále najrýchlejší.

Hlavným problémom väčšej expanzie úverovania na Slovensku je podľa Lazara nedostatok vhodných projektov financovania. Mnohí žiadatelia o úver podľa neho nedostatočne preukázali svoje podnikateľské zámery a nepreukázali potrebnú návratnosť obchodu. „Podnikateľskú činnosť klientov vo vysokej miere ovplyvňuje ekonomické prostredie v krajine a z toho vyplývajúca pomerne vysoká druhotná platobná neschopnosť,“ skonštatoval.

Základná úroková sadzba z úverov pre právnické osoby sa vlani vo VÚB pohybovala pod 10 % p.a. Úroková sadzba, za ktorú klienti reálne čerpali úvery však bola vyššia v závislosti od individuálnej rizikovej prirážky. Sadzba pre občanov sa pri spotrebných úveroch pohybovala od 11 % do 13 % p.a. Pri hypotekárnych úveroch sa úroková miera pohybovala od 9,9 %, čo po zohľadnení štátnej bonifikácie bolo od 4,9 %.

V oblasti firemného bankovníctva si VÚB na tento rok vytýčila úlohy orientované na posilnenie konkurencieschopnosti s proaktívnym postojom voči klientom. Cieľom banky je zvýšiť kvalitu a zmeniť štruktúru

poskytovaných služieb a upevnenie dominantného postavenia banky v tomto segmente. „Hlavným zámerom je zabezpečenie rastu podielu aktívnych obchodov banky na trhu veľkých domácich a zahraničných firiem,“ povedal Lazar. Banka sa plánuje zamerať aj na exportne orientované malé a stredné firmy prostredníctvom individualizovanej ponuky produktov a služieb. Od členstva banky v skupine IntesaBci si VÚB sľubuje nové obchodné a organizačné modely, produkty, služby a s nimi súvisiace ďalšie synergické možnosti.

Majoritným vlastníkom s 94,47-percentným podielom na základnom imaní banky je talianska IntesaBci. VÚB dosiahla vlani predbežný zisk 1,539 mld. Sk. Bilančná hodnota banky stúpla o 3 % na 179,735 mld. Sk.

Ku koncu minulého roka evidovala 40,957 mld. Sk úverov poskytnutých klientom. Vklady banky sa medziročne zvýšili o 26 % na 138,433 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

13. 6. 2024

USD 1,078 0,002
CZK 24,699 0,013
GBP 0,845 0,001
HUF 396,480 1,200
CAD 1,482 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS