ČLÁNOK
VÚB rokuje s jedným zahraničným záujemcom o kúpe podielu UBP
18. marca 2001

Všeobecná úverová banka, a.s. (VÚB) v súčasnosti rokuje o kúpnej cene pri predaji 34-percentného podielu na základnom imaní Univerzálnej bankovej poisťovne (UBP) už iba s jedným investorom. Ako povedal prezident banky Ladislav Vaškovič, ide o zahraničného záujemcu, ktorý má na slovenskom trhu už svoje zastúpenie. Do verejnej súťaže sa pritom prihlásilo niekoľko subjektov.

Vaškovič zatiaľ nedokázal odhadnúť termín ukončenia celého obchodu, pretože mu musí predchádzať vykonanie due diligence, čiže hĺbkového auditu zo strany investora. Bez jeho podrobných znalostí poisťovne totiž nemožno určiť kúpnu cenu podielu. Víťaz verejnej súťaže bude mať povinnosť ponúknuť verejným prísľubom kúpu všetkých verejne obchodovateľných akcií UBP.

Predaj tejto majetkovej účasti súvisí podľa nedávneho vyjadrenia hovorcu VÚB Norberta Lazara so skutočnosťou, že banka má od minulého roka podpísané zmluvy o poskytovaní vybraných poistných produktov s poisťovňami Nationale-Nederlanden a R+V Poisťovňa. Ako povedal hovorca pre agentúru SITA, UBP vo výberovom konaní na poskytovanie týchto produktov neuspela. Banka sa preto rozhodla svoj podiel v tejto poisťovni predať.

VÚB v súťaži ponúka 34 tis. kusov akcií v menovitej hodnote 34 mil. Sk a 68 kusov akcií z druhej emisie v menovitej hodnote 68 mil. Sk. Základné imanie UBP predstavuje 300 mil. Sk. Poisťovňa v minulom roku vykázala predpísané poistné vo výške 336,719 mil. Sk, z toho 268,399 mil. Sk v neživotnom poistení a 68,320 mil. Sk v oblasti životného poistenia. Na slovenskou poistnom trhu tak obsadila dvanáste miesto s podielom 1,24 %. Zaisťovateľmi poisťovne sú Kolínska zaisťovňa, Mníchovská a Švajčiarska zaisťovňa. Najväčším akcionárom UBP je Slovenská sporiteľňa s podielom 46,4 %. SLSP. Zvyšné akcie poisťovne vlastní Poštová banka a Slovenská poisťovňa.

VÚB je v súčasnosti v procese privatizácie. Štát už vo februári predal 25-percentný podiel na aktívach banky Medzinárodnej finančnej korporácii (IFC) a Európskej banke pre obnovu a rozvoj (EBOR). Zhruba 70 % akcií banky teraz ponúka na predaj strategickému investorovi. Záujemcovia môžu svoje predbežné ponuky odovzdať riadiacej komisii pre privatizáciu do pondelka. Celý proces privatizácie by mal skončiť v letných mesiacoch.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS