ČLÁNOK
VÚB predpokladá reálny rast HDP od 2,8 do 3,3%
3. júla 2001

Analytici Všeobecnej úverovej banky, a.s. Bratislava aktualizovali predpoveď vývoja slovenského hospodárstva kvôli zhoršujúcim sa tendenciám v svetovej ekonomike. Podľa analytikov konjunkturálny vývoj vo svete v tomto roku zaznamená horší vývoj ako v roku 2000.

V porovnaní s rokom 2000 analytici banky očakávajú v tomto roku na Slovensku pozitívnejší vývoj. Na makroekonomickej úrovni považujú za najrizikovejší faktor hospodárenie štátneho rozpočtu, ktoré bude popri inflácii jedným kľúčových faktorov pre charakter menovej politiky uplatňovanej Národnou bankou Slovenska.

Ďalším rizikom bude napätý vývoj na trhu práce, kde stále absentujú opatrenia zásadného významu. Podľa analytikov VÚB sa vysoká miera nezamestnanosti stala najpálčivejším problémom slovenskej ekonomiky. Jej riešenie úzko súvisí s riešením štrukturálnych zmien na mikroúrovni, ktoré nepokračujú razantným tempom.

V tomto roku, na rozdiel od predchádzajúceho, analytici VÚB predpokladajú, že vďaka vyššiemu prílevu zahraničných investícií dôjde k viditeľnejšiemu posunu v oblasti štrukturálnej adaptácie a výkonnosti mikrosféry.

Celkovo analytici očakávajú vyššiu dynamiku hospodárskeho rastu, ktorého akcelerátorom bude popri zahraničnom dopyte už aj domáci dopyt, a to osobná spotreba podporená rastom reálnych miezd. V oblasti vonkajších ekonomických vzťahov predpokladajú analytici VÚB zhoršenie vývoja. Počítajú s nárastom dovozu najmä sofistikovanejších technológií a zariadení. Na strane vývozu sú väčšie riziká najmä v súvislosti s útlmom na zahraničných trhoch. Tieto faktory budú podporovať rast deficitu zahraničného obchodu, ktorý značne prevýši úroveň minulého roku.

Pri priaznivom vývoji očakávajú analytici VÚB zmäkčenie menovej politiky. Mohlo by to znamenať pokles úrokových sadzieb o 0,25 percentuálnych bodov. Reálne úrokové sadzby z vkladov zostanú v tomto roku záporné. V prípade nepriaznivého vývoja NBS sprísni menovú politiku a môže aj zvýšiť kľúčové sadzby. V oblasti úverov dôjde v porovnaní s minulým rokom k nárastu. Bude to najmä v segmente hypotekárnych a spotrebných úverov.

Ukazovateľ VÚB 2001
Reálny HDP 2,8 – 3,3 %
Priemerná ročná miera inflácie 6,8 – 7,8 %
Koncoročná miera inflácie 6,5 – 7,0 %
Jadrová inflácia 3,9 – 4,5 %
Priemyselná produkcia asi 10%

Zdroj: VÚB


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 1. 2021

USD 1,210 0,003
CZK 26,125 0,036
GBP 0,886 0,005
HUF 357,380 1,140
CAD 1,538 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS