ČLÁNOK
VÚB poskytla za 11 mesiacov 1,507 mld. Sk spotrebných úverov
20. decembra 2002

Všeobecná úverová banka (VÚB) poskytla za jedenásť mesiacov tohto roka 10 637 spotrebných úverov v objeme 1,507 mld. Sk. V medziročnom porovnaní to prestavuje z hľadiska objemu 40-percentný nárast. Z pohľadu počtu úverov bol medziročný rast na úrovni 13 %. Celkový objem spotrebných úverov od začiatku ich poskytovania v marci 2000 do konca novembra tohto roku predstavoval 3 mld. Sk. Banka tak poskytla 25 tis. spotrebných úverov. Informoval o tom hovorca banky Marián Horváth.

Podľa Horvátha klienti často využívajú možnosť čerpania spotrebného úveru v predvianočnom období. Napríklad v posledných dvoch mesiacoch roka 2001 schválila banka takmer 2,5 tis. spotrebných úverov, pričom v januári a februári 2001 to bolo len 800 úverov. „Podobný trend vidno aj v závere tohto roka, konečné čísla však budú známe až po ukončení mesiaca,“ skonštatoval. Priemerná výška spotrebného úveru je 142 tis. Sk.

VÚB hospodárila za tri štvrťroky so ziskom 1,175 mld. Sk. Bilančná hodnota dosiahla ku koncu septembra 205,241 mld. Sk a medziročne stúpla o 14,3 %. Dominantnou položkou aktív banky boli ostatné investičné cenné papiere vo výške 57,441 mld. Sk. Úvery predstavovali 43,851 mld. Sk a ich objem medziročne klesol o 7 %. Vklady klientov sa na celkovej hodnote pasív VÚB podieľali 69,6 percentami a predstavovali 142,810 mld. Sk. Ich objem sa v porovnaní so septembrom minulého roka zvýšil o 6,6 %.

Majoritným vlastníkom s 94,5-percentným podielom na základnom imaní banky je talianska IntesaBci. Tá podpísala zmluvu o kúpe väčšinového podielu akcií VÚB 4. júla 2001. Predbežná cena za celý predávaný podiel bola 550 mil. eur a po výpočte čistej hodnoty aktív banky ku koncu júna minulého roka a zohľadnení predajov majetkových aktív banky súvisiacich s nebankovou činnosťou sa znížila zhruba o 308 mil. Sk. IntesaBci bude musieť najmenej počas piatich rokov od uzavretia kúpnej zmluvy vlastniť priamo alebo nepriamo minimálne 50 % základného imania VÚB.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS