ČLÁNOK
VÚB poskytla doteraz hypotekárne úvery v objeme 750 mil. Sk
15. júna 2000

Kumulatívny objem schválených hypotekárnych úverov poskytnutých Všeobecnou úverovou bankou, a.s. (VÚB) dosiahol v júni tohto roka trištvrte miliardy korún. Priemerná výška úveru poskytnutého fyzickej osobe – občanovi na účely bývania pritom predstavovala 583 tis. Sk. Ako agentúru SITA informoval hovorca banky Norbert Lazar, od roku 1998 sa tejto bankovej inštitúcii podarilo pokryť až 90 % trhu v oblasti poskytovania hypotekárnych úverov. Banka v týchto dňoch poskytla hypotekárny úver svojmu tisícemu zákazníkovi.
Ako hovorca ďalej uviedol, z hľadiska účelu poskytnutých úverov hypotekárneho bankovníctva ku koncu mája 2000 podľa objemu bolo 37,95 % úverov poskytnutých na výstavbu, 67,51 % na nákup nehnuteľností a 18,26 % na účely rekonštrukcie a modernizácie nehnuteľností.
„Za šesť mesiacov roku 2000 vzrástol počet poskytnutých hypotekárnych úverov o 580, čo znamená v prepočte štvornásobne vyšší mesačný počet schválených úverov v porovnaní s rokom 1999,“ povedal N. Lazar.
Najväčší nárast záujmu klientov o hypotekárne úvery zaznamenala VÚB po schválení novely zákona o bankách v minulom roku. Spomínaná novela zaviedla do praxe štátny príspevok formou bonifikácie úrokovej sadzby z hypotekárneho úveru. Občania môžu v súčasnosti získať hypotekárny úver vo VÚB na účely bývania za úrokovú sadzbu 7,5 %, čo je aktuálna úroková sadzba 13,5 % znížená o štátny príspevok 6 %. Aktuálna úroková sadzba pre právnické osoby predstavuje 17,2 %.
Výšku poskytnutého hypotekárneho úveru banka limituje 60 percentami nehnuteľnosti ohodnotenej podľa metodiky banky. Fyzické osoby tak majú možnosť získať hypotekárny úver s dobou splatnosti maximálne 30 rokov, právnické osoby najviac 15 rokov.
VÚB poskytuje hypotekárne úvery od januára minulého roka. Banka poskytuje štyri druhy hypotekárnych úverov: predhypotekárny, hypotekárny, komunálny a doplnkový. Predhypotekárny úver slúži na preklenutie časového obdobia od začatia stavby, kedy klient ešte nemá k dispozícii nehnuteľnosť.
V schválenej novele zákona o bankách sa príspevok poskytuje na úvery v maximálnej výške 2,5 mil. Sk na jednu bytovú jednotku s lehotou splatnosti najviac 30 rokov. Poberatelia budú mať garantovanú bonifikáciu štátneho príspevku po celý čas až do splatnosti hypotekárneho úveru. Výška podpory pre úvery poskytnuté v nasledujúcich rokoch, ktorá bude platná vždy až do splatenia týchto úverov, sa stanovuje v zákone o štátnom rozpočte na každý rok. Na Slovensku zatiaľ poskytuje hypotekárne úvery VÚB, Slovenská sporiteľňa, a.s., Istrobanka, a.s., a Hypovereinsbank, a.s. Licenciu prednedávnom získala aj Tatra banka, a.s., Bratislava.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS