ČLÁNOK




VÚB poskytla do júna celkovo 1,9 mld. Sk hypotekárnych úverov
18. júla 2001

Všeobecná úverová banka, a.s. (VÚB) poskytla ku koncu júna hypotekárne úvery v celkovom objeme 1,9 mld. Sk, pričom za posledných 12 mesiacov ich výška presiahla 1 mld. Sk. Informoval o tom hovorca banky Norbert Lazar. Počet klientov, ktorí k ultimu júna získali od banky úver na prefinancovanie svojich potrieb týkajúcich sa bývania, dosiahol podľa neho zhruba 3 tis.

Z celkového objemu úverov pritom viac ako 90 % čerpali fyzické osoby. „Záujem o hypotekárne úvery sa zvýšil najmä od apríla, kedy banka znížila úrokovú sadzbu pre fyzické osoby,“ skonštatoval hovorca. Cena hypoúverov v súčasnosti predstavuje 9,9 %, čo po odpočítaní štátnej podpory na úrovni 5 %, predstavuje najnižšiu sadzbu na slovenskom trhu hypotekárneho úverovania 4,9 %.

Zvýšený záujem zaznamenala VÚB aj v oblasti spotrebných úverov, keď banka ku koncu júna poskytla 650 mil. Sk viac ako 7 tis. klientom. Úroková sadzba sa pri spotrebných úveroch vo VÚB pohybuje od 12 do 14 %. Maximálna výška úveru je 300 tis. Sk. VÚB v súčasnosti zvýšila maximálnu dobu splatnosti spotrebných úverov zo 4 na 5 rokov. Začala tiež poskytovať mladomanželský úver, ktorý má predĺženú dobu splatnosti na 10 rokov a výhodnejšiu sadzbu ako iné druhy spotrebného úveru. Banka poskytuje tiež študentský úver, kontokorentný úver, poistený spotrebný úver a úver na kúpu vybraných tovarov a služieb.

VÚB, ktorej majoritným vlastníkom sa stala talianska IntesaBci, je lídrom na slovenskom trhu hypotekárneho úverovania. VÚB dosiahla v prvom štvrťroku zisk vo výške 433,705 mil. Sk. Banka ku koncu marca vytvorila 2,767 mld. Sk rezerv a opravných položiek, pričom rozpustila 2,363 mld. Sk rezerv a opravných položiek. Jej bilančná hodnota počas prvých troch mesiacov klesla o 3,4 mld. Sk na 171,403 mld. Sk. VÚB k ultimu marca evidovala 38,595 mld. Sk úverov poskytnutých klientom. Viac ako 72 % zdrojov banky tvorili záväzky voči klientom vo výške 123,864 mld. Sk.

Licenciu na hypotekárne obchody má aj Slovenská sporiteľňa, Istrobanka, Tatra banka, HypoVereinsbank a Bank Austria Creditanstalt. Na jej udelenie v súčasnosti čaká Československá obchodná banka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS