ČLÁNOK
VÚB počíta v tomto roku s miernou expanziou
12. januára 2000

Všeobecná úverová banka, a.s., (VÚB) plánuje znížiť v tomto roku minuloročnú niekoľkomiliardovú strate na nulu, resp. prejsť do mierneho zisku. Povedal to v utorok prezident banky Ladislav Vaškovič. „Náš hospodársky výsledok by sa mal blížiť k nule alebo predstavovať mierny zisk,“ povedal. Výšku minuloročnej straty zatiaľ banka vzhľadom na očakávané výsledky auditu nezverejnila. Audit by mal byť ukončený pravdepodobne v marci. Za rok 1998 strata banky predstavovala takmer 4 mld. Sk.
Banka počíta v tomto roku s miernou expanziou, pričom minulý rok označil prezident ako „rok konsolidácie banky“. V súlade s tým by mala stúpnuť bilančná suma. Jej hodnota ku koncu roka 1998 dosiahla 157,357 mld. Sk a k ultimu septembra 1999 to bolo 154,919 mld. Sk. Banka chce v budúcnosti znížiť podiel úverov na bilančnej sume, ktorý predstavoval až 68 %, čo by malo byť sprevádzané nárastom podielu podstatne likvidnejších cenných papierov v portfóliu banky.
Minuloročná strata zohľadňuje už proces „očisťovania“ banky, keďže bolo potrebné vytvoriť značný objem oprávok. V minulom roku zaznamenala banka stratu i v prevádzkovom hospodárení, čo sa však v tomto roku podľa Vaškoviča už nesmie opakovať.
Banka, ktorá sa nachádza v procese reštrukturalizácie a prípravy na privatizáciu, podľa slov jej prezidenta dosahuje po uskutočnenom presune klasifikovaných pohľadávok na špecializované inštitúcie kapitálovú primeranosť nad 8 %. „Objem klasifikovaných úverov zostal dosť vysoký, ale nie sú to už také hrozivé čísla ako doteraz,“ zdôraznil Vaškovič. Koncom uplynulého roka sa zrealizoval presun časti týchto úverov, pričom v prvej fáze sa mali presunúť zlé úvery vo výške 45 mld. Sk.
Ako uviedol L. Vaškovič, napriek celkovému nárastu klasifikovaných pohľadávok, v posledných dvoch až troch mesiacoch uplynulého roka banka zaregistrovala zníženie dynamiky rastu ich podielu na celkových úveroch, čo možno spájať okrem iného i s „preventívnym pôsobením pripravovaného zákona o konkurze a vyrovnaní“. Jeho prijatie už v minulom roku v podobe, v akej sa predkladá v súčasnosti, mohlo banke výrazne pomôcť, povedal Vaškovič. Objem klasifikovaných úverov VÚB k ultimu roka 1998 predstavoval 54,6 mld. Sk, teda 46,1 % z celkového objemu poskytnutých úverov. Celkovo banka v minulom roku zaevidovala pokles objemu poskytnutých úverov. Ako povedal Vaškovič, v tomto roku chce VÚB spružniť úverovú politiku.
V rámci pripravovanej privatizácie majoritného balíka akcií banky bude pravdepodobne do konca mája pre potenciálnych investorov pripravené Informačné memorandum. Podľa dostupných informácií sa ukončenie privatizačného procesu zrejme posunie z plánovaného konca tohto roka na začiatok budúceho roka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 1. 2021

USD 1,211 0,003
CZK 26,025 0,055
GBP 0,884 0,003
HUF 360,900 2,290
CAD 1,545 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS