ČLÁNOK
VÚB plánuje ukončiť tento rok so ziskom 100 mil. Sk
31. júla 2000

Zámerom Všeobecnej úverovej banky, a.s., Bratislava (VÚB), je ukončiť tohtoročné hospodárenie so ziskom približne na úrovni 100 mil. Sk. Ako pre novinárov uviedol prezident VÚB Ladislav Vaškovič, hlavnou prioritou banky je aj v ďalšom období udržať ziskové hospodárenie. Banka totiž po viacerých stratových rokoch vykázala ku koncu prvého polroka hrubý zisk na úrovni takmer 140,5 mil. Sk, čo L. Vaškovič hodnotí ako veľmi pozitívny vývoj. „Viaceré ozdravné opatrenia zo strany štátu, predovšetkým odsun klasifikovaných úverov z nášho portfólia a zvýšenie základného imania, ktoré sa zrealizovali ešte v minulom roku, predurčili našu banku na vytvorenie zisku,“ uviedol.
Medzi najvýznamnejšie okolnosti, ktoré priaznivo ovplyvnili výšku vytvoreného zisku, označil pokles finančných a všeobecných prevádzkových nákladov. „V prípade finančnej činnosti nám pokles nákladov umožnil predovšetkým výrazný pokles úrokových sadzieb na prijaté vklady, ktoré oproti minulému roku poklesli napríklad v prípade týždňových depozít o 9 % na súčasných 6 % p.a.,“ vysvetlil L. Vaškovič.
Všeobecné prevádzkové náklady dosiahli v banke ku koncu júna 1,874 mld. Sk, čo predstavuje ich medziročný pokles o 7 % a korešponduje tak so zámermi banky. „Tento 7-percentný pokles sa týka aj mzdových položiek napriek tomu, že inflácia sa v minulom roku pohybovala na úrovni 14 %,“ uviedol. Pokles je dôsledkom minuloročnej redukcie zamestnancov o 1 300 osôb, čo sa však vzhľadom na vyplácanie odstupného v hospodárení banky naplno prejavilo až v tomto roku. Ako L. Vaškovič dodal, do konca tohto roka by mala banka prepustiť ďalších 800 zamestnancov, čo však bude mať dopad na ďalšie zníženie prevádzkových nákladov až v budúcom roku.
Odsun klasifikovaných úverov VÚB do špecializovaných inštitúcií výrazne znížil jej potrebu vytvárať opravné položky, čo malo tiež pozitívny vplyv na dosiahnutý hospodársky výsledok. Podľa predstaviteľov banky by sa mal v budúcnosti objem vytvorených opravných položiek rozpustiť, čím sa banka zbaví najvýraznejšej časti straty z minulého obdobia. Ku koncu júna 1999 strata banky predstavovala 1,481 mld. Sk.
VÚB v uplynulom roku presunula do Slovenskej konsolidačnej, a.s. a Konsolidačnej banky, š.p.ú za pomoci štátu klasifikované úvery v celkovom objeme 45 mld. Sk. V druhej fáze reštrukturalizačného procesu banka na konci júna zrealizovala ďalší presun v celkovom objeme 21,3 mld. Sk. V súčasnosti sa klasifikované úvery VÚB na jej celkovom 106-miliardovom úverovom portfóliu podieľajú menej ako 20 %. K zvýšeniu základného imania došlo v banke v decembri minulého roku, jeho výška momentálne predstavuje 13,465 mld. Sk.
VÚB ukončila prvý polrok so ziskom 140,416 mil. Sk pri nákladoch 27,632 mld. Sk a výnosoch 27,772 mld. Sk. K ultimu júna dosiahla banka bilančnú sumu 175,841 mld. Sk, čo od začiatku roka znamená jej 15-percentný nárast. Bilančnou hodnotou sa tak VÚB na trhu podieľa 20 percentami. Na celkovom objeme primárnych vkladov bankového sektora sa VÚB podieľa 22 percentami. Záväzky voči klientom predstavovali ku koncu júna 119,595 mld. Sk. Vklady obyvateľstva z toho tvorili 74 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS