ČLÁNOK
VÚB plánuje expanziu v službách privátneho bankovníctva
5. apríla 2001

Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava (VÚB) poskytla v uplynulom roku svojim klientom 634 komerčných, 3032 spotrebných a 1900 hypotekárnych úverov. V jej úverovom portfóliu ku koncu decembra v kumulatívnom vyjadrení za predchádzajúce roky dominovali komerčné úvery v celkovom objeme 109,9 mld. Sk, spotrebné úvery dosiahli ku koncu roka 198 mil. Sk a hypoúvery 1,3 mld. Sk. Tlačovú agentúru SITA o tom informoval hovorca banky Norbert Lazar.

Podľa jeho slov banka v minulom roku poskytovala krátkodobé úvery v slovenských korunách za priemernú úrokovú sadzbu 12,16 % p.a., za rovnaký typ úverov v cudzej mene požadovala v priemere 8,86 % p.a. Pri strednodobých úveroch sa priemerná sadzba vlani ustálila na 10,43 % p.a. v prípade korunových úverov, úvery poskytnuté v cudzej mene zaťažila v priemere 9,37 % p.a. Dlhodobé úverové zdroje úročila 10,52 % p.a., resp. 9,24 % p.a. Podľa N. Lazara banka očakáva počas tohto roka pokles úrokových sadzieb. K prvej výraznejšej zmene banka prikročila už na začiatku roka, keď znížila úrokové sadzby z hypotekárnych úverov pre fyzické osoby na 10,4 % p.a., minulý týždeň banka oznámila ďalší pokles minimálnej sadzby na 9,9 % p.a.

Ambíciou banky v tomto roku je podľa Lazara upevnenie pozície prvej banky na slovenskom trhu v segmente firemných klientov, banka však chce tiež posilniť svoje postavenie v segmente privátneho bankovníctva. VÚB v tejto súvislosti vidí veľkú perspektívu v poskytovaní spotrebných a hypotekárnych úverov

pre obyvateľstvo. Banka má pritom záujem alokovať zdroje na kvalitné aktívne obchody a projekty

a orientovať sa aj na získavanie nových klientov s dôrazom na malé a stredné podniky. „Očakávaný priaznivý hospodársko-politický vývoj v tomto roku by mal vytvoriť širší priestor pre rozvoj nových úverových aktivít aj pre zotavujúcu sa podnikovú sféru,“ uviedol Lazar.

Podľa jeho slov však úverovanie na Slovensku aj naďalej do značnej miery ovplyvňuje celková ekonomická situácia, ktorú charakterizuje podkapitalizovanosť firiem, a s tým súvisiace zhoršovanie ich finančnej situácie. „To má za následok negatívny dopad aj na kvalitu úverového portfólia bánk,“ dodal N. Lazar. Problémom, ktorý bráni naštartovaniu úverovej činnosti bánk, sú podľa neho aj naďalej nedostatky v legislatíve, ktorá nezabezpečuje dostatočnú ochranu veriteľa.

Podľa informácií N. Lazara VÚB splnila vlani kritériá úverovej angažovanosti požadované Národnou bankou Slovenska vo všetkých prípadoch. K ultimu minulého roka predstavovala kapitálová primeranosť banky 16,14 %. VÚB, ktorá by sa mala v tomto roku sprivatizovať, dosiahla vlani podľa slovenských účtovných štandardom hrubý zisk 5,9 mld. Sk, pričom ešte v roku 1999 vykazovala nekonsolidovanú stratu takmer 9,5 mld. Sk. Bilančná suma banky vlani vzrástla po troch rokoch poklesu nárast o 15,8 % na 174,8 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 11. 2021

USD 1,136 0,009
CZK 25,526 0,145
GBP 0,852 0,006
HUF 365,680 2,900
CAD 1,452 0,016

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS