ČLÁNOK
VÚB opustila červené čísla a dosiahla hrubý zisk 5,9 mld. Sk
18. marca 2001

Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava dosiahla vlani hrubý zisk 5,945 mld. Sk, pričom ešte v roku 1999 vykazovala nekonsolidovanú stratu 9,487 mld. Sk. Podľa medzinárodných štandardov bol v uplynulom roku hrubý zisk banky o niečo nižší a predstavoval 3,426 mld. Sk. Informoval o tom prezident banky Ladislav Vaškovič.

Výšku zisku VÚB ovplyvnilo najmä rozpustenie opravných položiek v objeme 4,897 mld. Sk, prevádzkový zisk pred tvorbou opravných položiek predstavoval 1,098 mld. Sk. K pozitívnemu výsledku hospodárenia podľa Vaškoviča výrazne prispela podpora štátu v podobe očistenia úverového portfólia banky o 65 mld. Sk klasifikovaných úverov a zvýšenia základného imania na 13 mld. Sk. Pre hospodárenie banky bolo podľa neho dôležité tiež plnenie reštrukturalizačného programu, ktorý priniesol zníženie prevádzkových nákladov, zlepšenie likvidity a úverového portfólia.

Bilančná suma banky zaznamenala po troch rokoch poklesu nárast o 15,8 % na 174,8 mld. Sk. Primárne vklady v priebehu minulého roka stúpli o 13 % na 109,808 mld. Sk. Podľa Vaškoviča bol prekvapivý dynamický vývoj vkladov právnických osôb, ktoré vzrástli v minulom roku až o 32 % na 33,867 mld. Sk. Vklady fyzických osôb naproti tomu stúpli len o 7 % na 57,606 mld. Sk. Primárne vklady v cudzej mene predstavovali zvyšných 18,335 mld. Sk.

VÚB evidovala k ultimu minulého roka celkove 103,5 mld. Sk úverov. Podiel klasifikovaných pohľadávok pritom klesol z približne 50 % pred reštrukturalizáciou na 18 % v závere roka. Z celkového objemu úverov tvorili zhruba 94,6 mld. Sk úvery v korunách a 8,8 mld. Sk devízové úvery. Objem hypotekárnych úverov predstavoval 1,295 mld. Sk, pričom banka poskytla 1 894 úverov tohto druhu. Jej podiel na trhu hypotekárneho úverovania SR poklesol na 75,5 %. VÚB podľa svojho prezidenta v tomto roku počíta s ďalšou expanziou v tejto oblasti a ráta tiež s posilnením na trhu spotrebných úverov. V minulom roku banka na ich poskytnutie vynaložila 198 mil. Sk.

Kapitálová primeranosť VÚB stúpla ku koncu minulého roka na 16,14 % oproti 11,72 % v roku 1999. Suma kapitálu a rezerv, ktoré sú súčasťou výpočtu kapitálovej primeranosti, predstavovala 8,911 mld. Sk a objem rizikovovážených aktív a podsúvahových položiek 55,226 mld. Sk. Čistý úrokový výnos banky v minulom roku bol 4,205 mld. Sk a čistý neúrokový výnos 938 mil. Sk. Prevádzkové náklady banky, ktoré ovplyvnil hlavne pokles počtu pracovníkov na 5 747, klesli o 13 % na 4,166 mld. Sk. Prevádzkové výnosy predstavovali 5,265 mld. Sk.

Podľa Vaškoviča by si VÚB mala zachovať charakter univerzálnej banky aj v budúcnosti. VÚB je podľa neho pripravená na vstup strategického investora do akcionárskej štruktúry banky. Pôvodný 95-percentný podiel štátu v banke znížil vo februári vstup Medzinárodnej finančnej korporácie (IFC) a Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR), ktoré získali spolu 25 % jej akcií. Predbežné ponuky na predaj zvyšného podielu môžu zahraniční investori predložiť riadiacej komisii pre privatizáciu VÚB do pondelka. Ukončenie celého privatizačného procesu sa očakáva v letných mesiacoch.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS