ČLÁNOK
VÚB obnovila cenovú vojnu v hypotekárnom úverovaní
30. marca 2001

Všeobecná úverová banka (VÚB), a.s. opätovne znížila úrokové sadzby na hypotekárne úvery z 10,4 % na 9,9 % p.a. Informoval o tom šéf oddelenia hypotekárnych a spotrebných úverov VÚB Ľuboš Ševčík. Tento krok VÚB by mohol v nasledujúcej dobe vyvolať podobné kroky aj u ostatných bánk poskytujúcich tento druh úverov.

Túto sadzbu VÚB garantuje po dobu splatnosti hypotekárnych záložných listov (HZL), ktorými v najväčšej miere financuje poskytnuté úvery. Doba splatnosti týchto cenných papierov je v súčasnosti 5 rokov. Po uplynutí tejto doby bude cena úveru upravená v závislosti od vývoja úrokových sadzieb na trhu. Podľa Ševčíka je však pravdepodobnejšie, že ceny na finančnom trhu budú klesať, čo môže následne znížiť aj cenu hypotekárneho úveru.

VÚB podľa Ľ. Ševčíka znížila úrokové sadzby hypoúverov zámerne v jarnom období, keď sa vo väčšej miere rozvíja stavebná činnosť. „Chceli by sme preto podchytiť potenciálny boom hypoúverov,“ povedal Ševčík. Počas prvých mesiacov tohto roka už banka poskytla 200 mil. Sk úverov, pričom v tomto roku plánuje zdvojnásobiť aktivity v tejto oblasti a poskytnúť zhruba 1,5 mld. Sk hypoúverov. „Predpokladám, že trh ako celok bude rásť, chceli by sme si však udržať svoj trhový podiel,“ povedal.

VÚB je jedinou bankou, ktorá hypotekárne úvery financuje najmä zo zdrojov získaných emisiou HZL. Doteraz uskutočnila 5 emisií týchto cenných papierov, objem jednotlivých emisií bol 250 mil. Sk. Zámerom banky je podľa Ševčíka zvýšiť objem nasledujúcej emisie na zhruba 500 mil. Sk, čo by malo zvýšiť ich likviditu. „Najbližšiu emisiu plánujeme približne v polovici roka,“ skonštatoval. V prípade, že banka splní svoj cieľ týkajúci sa objemu poskytnutých úverov, je pravdepodobné, že ďalšiu emisiu uskutoční ešte v tomto roku. HZL nakupujú inštitucionálni investori, podľa Ševčíka je však možné, že ich banka sprístupní aj drobným investorom znížením nominálnej hodnoty.

Banka poskytla v minulom roku hypotekárne úvery vo výške 800 mil. Sk. Celkový objem hypotekárnych úverov v portfóliu tak dosiahol 1,295 mld. Sk. Podiel VÚB na trhu hypotekárneho úverovania bol ku koncu minulého roka 75,5 %. Priemerná doba splatnosti úverov predstavuje zhruba 11 rokov. VÚB poskytuje hypoúvery aj právnickým osobám.

VÚB je v súčasnosti v procese privatizácie. Už vo februári do jej akcionárskej štruktúry vstúpila Medzinárodná finančná korporácia (IFC) a Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD). O majoritný podiel na základnom imaní sa uchádza Banca Commerciale Italiana a Société Générale. Tie by mali v banke vykonať due diligence a predložiť záväznú ponuku. Celý proces by sa mal ukončiť v letných mesiacoch. Štát vlastnil vo VÚB pôvodne takmer 95 % základného kapitálu banky. Tento objem sa po predaji 25-percentného podielu nadnárodným inštitúciám znížil na 70 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 5. 2024

USD 1,085 0,002
CZK 24,738 0,010
GBP 0,852 0,000
HUF 387,080 0,970
CAD 1,483 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS