ČLÁNOK
VÚB medziročne zdvojnásobila štvrťročný zisk
2. mája 2002

Všeobecná úverová banka, a.s. (VÚB) dosiahla v prvom štvrťroku zisk 886,3 mil. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka viac ako dvojnásobne zlepšila svoje hospodárenie. Bilančná hodnota banky sa na medziročnej báze zvýšila takmer o 7 % na 182,912 mld. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených bankou.

Banka ku koncu marca evidovala 43,158 mld. Sk poskytnutých úverov, ich objem v medziročnom porovnaní stúpol takmer o 12 %. Na celkových aktívach sa úvery podieľali necelými 24 percentami. Klasifikované pohľadávky banky tvorili 11,4 % celkových úverov. Ich objem predstavoval 4,909 mld. Sk. Významnejšou položkou v aktívach banky z hľadiska objemu boli ostatné investičné cenné papiere, ktorých výška dosiahla 70,427 mld. Sk. Medziročne pritom klesli o viac ako 8 mld. Sk. V štátnych pokladničných poukážkach a podobných dlhopisoch banka držala 18,779 mld. Sk. Na účtoch v iných bankách deponovala 21,639 mld. Sk a v pokladničnej hotovosti, na účtoch centrálnej banky a šekových poštových účtoch 13,211 mld. Sk.

Vklady klientov banky dosiahli k ultimu marca 139,263 mld. Sk, oproti marcu minulého roku sa zvýšili o 12,4 %. Z celkových pasív banky tvorili viac ako 76 %. Prostredníctvom emisie dlhopisov banka získala 2,891 mld. Sk. Záväzky voči iným bankám predstavovali 8,202 mld. Sk. Základné imanie banky bolo ku koncu marca 12,978 mld. Sk a rezervy 6,338 mld. Sk. Bilanciu banky stále ťaží strata z minulých rokov v objeme 4,814 mld. Sk. Kapitálová primeranosť banky bola 34,87 %.

Majoritným vlastníkom s 94,5-percentným podielom na základnom imaní banky je talianska IntesaBci. V súlade s kúpnopredajnou zmluvou IntesaBci požiadala o spätné odkúpenie reštrukturalizačných dlhopisov v objeme 9,1 mld. Sk. Štát by mal za tieto cenné papiere, ktoré banka získala do svojho portfólia v rámci reštrukturalizácie úverového portfólia, zaplatiť do polovice tohto roka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS