ČLÁNOK
VÚB má viacerých serióznych záujemcov o privatizáciu
31. júla 2000

Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava (VÚB) je v súčasnosti pripravená na svoju privatizáciu, pretože definitívnym ukončením jej reštrukturalizácie bol druhý odsun klasifikovaných úverov v objeme 21,3 mld. Sk na Slovenskú konsolidačnú, a.s., ktorý sa uskutočnil koncom júna. Banka už v súčasnosti eviduje niekoľko serióznych záujemcov o privatizáciu, konkrétnejšie informácie však budú známe až po zverejnení informačného memoranda banky, ktoré by malo v najbližších dňoch schváliť Ministerstvo financií SR. Pre novinárov to povedal prezident VÚB Ladislav Vaškovič.
Schválenie memoranda je tiež podmienkou pre začatie oficiálnych rokovaní s multilaterálnymi investormi, ktorými by sa mali stať International Finance Corporation (IFC), člen skupiny Svetovej banky, a Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD). „Charakter aj ciele oboch inštitúcií sa odlišujú, pre EBRD nebude pravdepodobne žiadny problém do banky kapitálovo vstúpiť, účasť IFC bude pravdepodobne podmienená jej ďalšou privatizáciou,“ povedal L. Vaškovič. Do konca roka je veľmi pravdepodobný vstup aspoň jedného z týchto investorov.
Ponuka akcií banky nadnárodným bankovým inštitúciám je súčasťou prvej fázy privatizácie VÚB, ktorá by sa mala ukončiť do konca tohto roka. Štát má pritom záujem o odpredaj 15 až 20-percentných podielov. V druhej fáze by sa mal vybrať strategický investor, ktorému vláda ponúkne dvojtretinový balík akcií.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS