ČLÁNOK




VÚB má v prvom polroku zisk 2,7 mld. Sk pred zdanením
13. augusta 2001

Všeobecná úverová banka, a.s. Bratislava dosiahla v prvom polroku pred zdanením zisk podľa medzinárodných účtových štandardov 2,78 mld. Sk. Podľa slovenských účtovných štandardov to bolo 2,79 mld. Sk. Kapitálová primeranosť banky bola ku koncu prvého polroku 32 %. Informoval o tom manažment banky.

„Dnes sme skutočne v inej fáze, ako keď sme začínali pred troma rokmi. Vtedy bola banka v ťažkej situácii a dnes je vo veľmi dobrom stave. Prispela k tomu masívna pomoc štátu a súčasne kroky manažmentu,“ povedal prezident banky Ladislav Vaškovič. Dôkazom toho je napríklad pokles prevádzkových nákladov. V roku 1998 boli prevádzkové náklady 5,2 mld. Sk a v tomto roku sú zatiaľ 3,8 mld. Sk

Banka sa postupne dostáva z orientácie na podnikovú sféru do oblasti zameranej na malých klientov. Ku koncu roku chce banka poskytnúť fyzickým osobám úvery 2,5 mld. Sk, tvrdí Vaškovič.

VÚB sa momentálne podľa Vaškoviča nachádza v prechodnom období, ktoré potrvá do konca októbra kedy sa uzavrie predaj banky talianskemu investorovi. V tomto čase banka získa súhlas Protimonopolného úradu SR a talianskej centrálnej banky. V tomto čase bude banka očistená od niektorých aktív a uskutočnia sa niektoré predaje. Začiatkom októbra by mal taliansky investor úplne prevziať banku.

Pri predaji banky ministerka financií Brigita Schmögnerová tvrdila, že VÚB do definitívneho prevzatia talianskym investorom predá majetok, ktorý nesúvisí s bankovou činnosťou. Finančné noviny sa prezidenta banky opýtali na to ako sa bude zbavovať tohto majetku. „Očistenie banky od niektorých aktív súvisia s požiadavkami talianskej centrálnej banky, ktorá sleduje výsledky banky na konsolidovanom základe. Sleduje aj výsledky VÚB spolu s jej dcérskymi spoločnosťami. Za určitých okolností by dcérske spoločnosti mohli negatívne ovplyvniť hospodárenie banky. Vo vyspelých krajinách je iná banková kultúra. Keď má niektorá dcérska spoločnosť banky problémy, banka považuje za morálnu povinnosť dať tieto problémy do poriadku. Väčšina kapitálových účastí VÚB vyplývala zo situácie na trhu, keď banka potrebovala zabezpečiť svoje práva k založenému majetku. Požiadavkou nášho partnera je vyčistiť štruktúru banky. Predaje kapitálových účastí banky budú mať vzhľadom na vytvorené rezervy nulový, alebo minimálny dopad na hospodárenie banky.“

Slovenská sporiteľňa plánuje určité náklady v súvislosti so začlenením do skupiny Erste. Vaškovič o možných nákladoch na začlenenie banky povedal, že podľa predbežných pohľadov prístup talianskych investorov je skôr orientovaný k federálnemu prístupu. Investorov zaujímajú výsledky banky a netrvajú na žiadnych mimoriadnych procesoch začleňovania, kde sa kúpená banka správa ako pobočka zahraničnej banky. VÚB bude pôsobiť ako súčasť skupiny.

Novým členom dozornej rady VÚB sa stal György Surányi, niekdajší guvernér Maďarskej národnej banky a novým členom predstavenstva sa stal Adriano Arietti.

slovenské štandardy
medzinárodné štandardy
Hospodársky výsledok VÚB k 30.06.2001
Výnosové úroky
6265
6316
Nákladové úroky
-3872
-3895
Čistý úrokový výnos
2393
2421
Výnosy z poplatkov a provízií
875
879
Náklady na poplatky a provízie
-113
-113
Čistý neúrokový výnos
762
766
Čistý zisk z devízových a dealingov
281
261
Čistá strata z ostatných výnosov a nákladov
161
93
Prevádzkový zisk
3275
3355
Prevádzkové náklady
1942
2012
Zisk pred tvorbou opravných položie k
1332
1343
Rozpustenie opravných položiek
1461
1444
Zisk pred zdanením
2794
2787

Zdroj: VÚB


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 7. 2024

USD 1,091 0,002
CZK 25,422 0,081
GBP 0,840 0,000
HUF 391,480 0,420
CAD 1,488 0,004

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS