ČLÁNOK
VÚB je stabilným pilierom bankového sektora
27. februára 2003

Slovenská ratingová agentúra (SRA) vo svojom stanovisku, ktoré poskytla agentúre SITA, poukazuje na cielenú kampan smerujúcu k diskreditácii Všeobecnej úverovej banky (VÚB). Ako SRA dalej uvádza, v slovenskom prostredí nie je táto situácia ojedinelá a vyskytla sa v minulosti aj vo vztahu k iným významným slovenským bankám.

Podla názoru Slovenskej ratingovej agentúry o stabilite VÚB a jej kapitálovom vybavení nie je možné pochybovat. Ako dodáva SRA, vstupom zahranicného partnera Intesa BCI získala VÚB stabilného a bonitného akcionára s ratingovými hodnoteniami na úrovni hovoriacej o vysokej financnej stabilite a o nízkom investicnom riziku.

Vdaka premyslenému a dlhodobo plánovanému prístupu strategického akcionára a jeho jasnej stratégie budúceho vývoja banky zacali vo VÚB procesy ekonomizácie jej cinností smerujúce k zvýšeniu efektívnosti bankových operácií. SRA v stanovisku uvádza, že v rámci tohto procesu sa uskutocnuje aj proces hodnotenia efektívnosti rozsahu pobockovej siete, co môže viest v niektorých regiónoch k redukcii poctu pobociek alebo expozitúr.

Podla názoru SRA uvedená skutocnost však nie je negatívnym procesom, ale práve naopak – procesom, ktorý zabezpecí banke možnost poskytovat svojim klientom vyšší komfort služieb pri ich nižších cenách. Slovenská ratingová agentúra hodnotí preto tieto procesy pozitívne a vníma VÚB ako stabilný pilier bankového sektora na Slovensku.

Zvýšený pocet klientov požadujúcich výber svojich vkladov vzhladom na fámy o údajných problémoch banky zaregistrovala v stredu Všeobecná úverová banka (VÚB) vo svojich pobockách na severnom a východnom Slovensku, konkrétne v okresoch Michalovce, Prešov a Liptovský Mikuláš. Agentúru SITA o tom informoval hovorca banky Marián Horváth. V mestách na južnom Slovensku, kde fámy o údajných problémoch VÚB vypukli koncom minulého týždna, bol podla neho v priebehu dna v pobockách banky pokoj.

Opadnutie záujmu klientov o výbery vkladov banka zaznamenala aj v Nitre, Pieštanoch, Trnave, Trencíne a Novom Meste nad Váhom. Ako informoval hovorca VÚB, minimálne alebo vôbec sa fámy neprejavili na Záhorí, Kysuciach, na strednom Slovensku a v Bratislave. O výbery vkladov žiadajú podla neho najmä fyzické osoby, hlavne starší ludia, s nižším vzdelaním a z menších miesta a obcí na Slovensku. Naopak minimálne výbery vkladov eviduje banka u ludí s vyššími príjmami, významných klientov, mladých a vysokoškolsky vzdelaných ludí a zástupcov firiem.

V súvislosti s fámami o problémoch banky podalo vedenie VÚB už v pondelok trestné oznámenie na neznámeho páchatela za šírenie poplašnej správy. Od štvrtka minulého týždna do pondelka vybrali klienti VÚB v dôsledku šírenia fámy o problémoch banky a hrozbe uvalenia nútenej správy na banku zhruba 200 mil. Sk.

Fámy o problémoch VÚB sa podla Asociácie bánk SR vzhladom na zverejnené predbežné výsledky banky za minulý rok nezakladajú na skutocnosti. Za vysoko stabilnú banku dodržiavajúcu všetky ukazovatele obozretného podnikania považuje VÚB aj Národná banka Slovenska, pricom pozitívne hodnotí jej poprivatizacný vývoj.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS