ČLÁNOK
VÚB hospodárila v prvom štvrťroku zo ziskom 261 mil. Sk
10. mája 2000

Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava vykázala za prvé štyri mesiace tohto roka zisk 355 mil. Sk, pričom za tri mesiace zisk predstavoval 261 mil. Sk. Ako pre tlačovú agentúru SITA uviedol hovorca banky Norbert Lazar, na hospodárskych výsledkoch v tomto roku sa prejavil prebiehajúci reštrukturalizačný proces VÚB, ktorý začal v decembri minulého roka.
Bilančná suma banky zaznamenala za prvé tri mesiace tohto roka oproti ultimu roka 1999 nárast zhruba o 10 mld. Sk na 162 mld. Sk. Poskytnuté úvery sa za prvý štvrťrok oproti výške z decembra minulého roka (93,3 mld. Sk), zvýšili o 84 mil. Sk. Pozitívny nárast zaznamenala banka aj v oblasti primárnych vkladov, keď sa objem vkladov banky zvýšil na 114,5 mld. Sk. Predstavuje to rast zhruba o 6,6 mld. Sk.
Za minulý rok dosiahla VÚB podľa slovenských účtovných štandardov nekonsolidovanú stratu 9,487 mld. Sk. Ako potvrdil N. Lazar, banka podľa medzinárodných účtovných štandardov dosiahla v roku 1999 stratu len 588 mil. Sk. Vo výsledkoch podľa medzinárodnej metodiky sa totiž pokrývanie rizík premietlo už v roku 1998, kedy strata banky predstavovala 9,8 mld. Sk. Negatívny vývoj hospodárenia v minulom roku bol spôsobený poklesom výnosov z finančných činností, nárastom nákladových úrokov na operácie s klientmi, predovšetkým však tvorbou opravných položiek a rezerv. Za uplynulý rok banka dotvorila na úkor nákladov opravné položky vo výške 7,803 mld. Sk, čím spolu s rezervami dosiahli 23,325 mld. Sk. Do výnosov banka rozpustila rezervy a opravné položky za 18,819 mld. Sk.
V minulom roku odsunula VÚB za pomoci štátu 45 mld. Sk klasifikovaných úverov do Konsolidačnej banky, š.p. a Slovenskej konsolidačnej, a.s. Do konca júna tohto roka by sa malo ešte z banky presunúť približne 21 mld. Sk rizikových úverov. Ministerstvo financií v decembri zvýšilo základné imanie banky o 8,9 mld. Sk, čím VÚB dosiahla začiatkom tohto roka kapitálovú primeranosť 9,38 %. Do konca roka 2000 by mala byť VÚB sprivatizovaná.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS