ČLÁNOK
VÚB čistí svoje portfólio o drobné klasifikované pohľadávky
26. apríla 2001

Všeobecná úverová banka, a.s. sa rozhodla vyčistiť svoje portfólio, keď rozhodla o odpredaji väčšieho množstva klasifikovaných pohľadávok v objeme zhruba 400 mil. Sk. Celková výška jednotlivých pohľadávok nepresahuje 3 mil. Sk. Dôvodom takéhoto kroku je podľa hovorcu banky Norberta Lazara administratívna náročnosť správy malých pohľadávok.

Odpredaj pohľadávok sa uskutočňuje postupne formou verejného výberového konania. Prvé väčšie ponuky boli v slovenskej tlači zverejnené v pondelok. Väčšina pohľadávok ponúknutých na postúpenie je voči fyzickým osobám. VÚB ponúkla na predaj tiež pohľadávku voči Liečebným termálnym kúpeľom v Sklených Tepliciach, výška tejto pohľadávky však nie je známa.

VÚB evidovala k ultimu minulého roka celkove 103,5 mld. Sk úverov. Podiel klasifikovaných pohľadávok na celkovom úverovom portfóliu klesol ku koncu decembra na 18 %. Pred reštrukturalizáciou banky, ktorá okrem iného znamenala presun klasifikovaných pohľadávok v objeme 65 mld. Sk na konsolidačné agentúry, predstavoval podiel klasifikovaných úverov zhruba 50 %. Kapitálová primeranosť VÚB stúpla ku koncu minulého roka na 16,14 % oproti 11,72 % v roku 1999. Podľa informácií N. Lazara VÚB splnila vlani kritériá úverovej angažovanosti požadované Národnou bankou Slovenska vo všetkých prípadoch.

VÚB dosiahla vlani podľa slovenských účtovných štandardov hrubý zisk 5,9 mld. Sk, pričom ešte v roku 1999 vykazovala nekonsolidovanú stratu takmer 9,5 mld. Sk. Bilančná suma banky vlani vzrástla po troch rokoch poklesu o 15,8 % na 174,8 mld. Sk. Primárne vklady počas minulého roka stúpli o 13 % na 109,808 mld. Sk.

VÚB je v súčasnosti v procese privatizácie. Už vo februári do jej akcionárskej štruktúry vstúpila Medzinárodná finančná korporácia (IFC) a Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD). O majoritný podiel na základnom imaní sa uchádza Banca Commerciale Italiana a Société Générale. Tie v banke vykonávajú due diligence, ktorého ukončenie sa očakáva 14. mája. Následne by mali predložiť záväznú ponuku. Celý proces by sa mal ukončiť v letných mesiacoch. Štát vlastnil vo VÚB pôvodne takmer 95 % základného kapitálu banky. Tento objem sa po predaji 25-percentného podielu nadnárodným inštitúciám znížil na 70 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 8. 2021

USD 1,189 0,000
CZK 25,476 0,025
GBP 0,856 0,004
HUF 356,010 1,190
CAD 1,482 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS