ČLÁNOK
VÚB bude emitovat desatrocné hypotekárne záložné listy
21. marca 2003

Všeobecná úverová banka, a.s. (VÚB) bude emitovat hypotekárne záložné listy (HZL) s desatrocnou splatnostou. Celkový objem emisie by mal dosiahnut 1 mld. Sk, nominálna hodnota tohto cenného papiera je 100 tis. Sk. Kupónový výnos bude pevný vo výške 5 až 6 % p.a. Presnú úrokovú sadzbu zverejní VÚB do siedmich dní pred emisiou. Informovali o tom predstavitelia banky.

Emisia HZL bude už siedmou v poradí. Dlhopisy sa budú vydávat od 15. apríla po dobu troch mesiacov pri emisnom kurze 100 %. Kupón sa bude vyplácat rocne, istina bude splatná 15. apríla 2013. Pôjde o zaknihovaný cenný papier, ktorého prevoditelnost nie je obmedzená. Dlhopis by mal byt prijatý na kótovaný hlavný trh Burzy cenných papierov v Bratislave.

VÚB poskytla pocas uplynulého roka 3 873 hypotekárnych úverov v celkovom objeme 2,59 mld. Sk, co na medzirocnej báze predstavuje dvojtretinový nárast. Za viac ako pätrocné pôsobenie VÚB na hypotekárnom trhu banka svojim klientom umožnila cerpat 7 946 hypotekárnych úverov v celkovom objeme 5,355 mld. Sk.

Majoritným vlastníkom s 94,5-percentným podielom na základnom imaní banky je talianska Banca Intesa. Tá podpísala zmluvu o kúpe väcšinového podielu akcií VÚB 4. júla 2001.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 3. 2021

USD 1,203 0,001
CZK 26,208 0,070
GBP 0,863 0,001
HUF 364,530 0,780
CAD 1,521 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS