ČLÁNOK
VÚB Asset Management zmenil hodnotu podielových listov
4. mája 2001

Dcérska spoločnosť Všeobecnej úverovej banky pre správu podielových fondov VÚB Asset Managment (VUB AM) zmenila štatúty podielových fondov. Nové nadobudnú účinnosť 7. mája tohto roku. Pôvodná počiatočná hodnota podielu 5000 Sk sa stane minimálnou čiastkou, ktorá sa dá investovať do jedného z troch dlhopisových fondov. Počiatočná hodnota podielu bude 1 Sk. Finančné noviny o tom informoval Ľubomír Lorencovič, riaditeľ spoločnosti a Jana Šuplatová, ktorá vedie marketing.

Zmena počiatočnej hodnoty má podľa manažmentu VUB AM niekoľko výhod. Podielnik má možnosť investovať akúkoľvek finančnú čiastku a nielen násobok aktuálnej predajnej ceny. Nižšia hodnota jedného podielu umožňuje reinvestovať výnos, čím sa mu zvýši počet podielov.

VUB AM zmenila spôsob výpočtu poplatkov. Maximálna výška výstupného poplatku sa znížila z 1 % na 0,8% pri vrátení jedného podielového listu do jedného roka. Poplatky sa už nevypočítavajú ako percento z čistej hodnoty podielu, ale ako percento z celkovej investovanej sumy. VUB AM zaviedla degresívne vstupné poplatky závislé o objemu investovanej sumy.

VUB AM umožňuje od tohto mesiaca presúvať prostriedky medzi fondmi. Tento proces sa zvykne označovať anglickým pojmom switch. V prípade, že podielnik pôvodne zamýšľal investovať do jedného fondu, ale z akéhokoľvek dôvodu chce svoju investičnú stratégiu zmeniť a investíciu presunúť do iného fondu, nemusí vrátiť podielový list a kupovať iný, ale požiada správcu o presun prostriedkov. Poplatok za prestup je 0,2%. VUB AM začne tento mesiac predávať konzervatívne portfólio. Ide o kombináciu troch dlhopisových fondov a jedného akciového fondu. Polovica portfólia sa investuje v korunách do dlhopisového fondu, 15 % do fondu investujúceho do dlhopisov vydaných v USD a 15 % v Euro.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 7. 2021

USD 1,189 0,002
CZK 25,501 0,005
GBP 0,851 0,001
HUF 357,200 0,880
CAD 1,479 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS