ČLÁNOK
VÚB AM vyplatí podielnikom výnosy v objeme 16 mil. Sk
17. mája 2002

Správcovská spoločnosť VÚB Asset Management (VÚB AM) vyplatí svojim podielnikom výnosy z majetku šiestich otvorených podielových fondov za minulý rok v celkovej výške 15,975 mil. Sk. Predstavenstvo firmy určilo za rozhodný dátum pre výplatu výnosov 30. apríl, keď sa zahrnutím výnosov za rok 2001 do ocenenia podielových fondov znížila aj hodnota podielov v jednotlivých fondoch. Agentúru SITA o tom informoval člen predstavenstva spoločnosti Gabriel Hinzeller. Najvyššiu hodnotu 1,083 Sk pritom v súčasnosti dosahujú jednokorunové podiely Korunového fondu. Najvyšší čistý výnos na jednokorunový podiel zo šiestich fondov dosiahol vlani Eurofond vo výške 4,33 %.

Podielnikom Korunového fondu sa vyplatia výnosy v celkovej výške 4,817 mil. Sk, Dolárového fondu 4,65 mil. Sk a medzi podielnikov Eurofondu rozdelia 6,409 mil. Sk. Pre podielnikov troch nových fondov, uvedených na trh v novembri 2001, schválilo predstavenstvo výnosy v celkovej výške takmer 100 tis. Sk, pričom pre Peňažný korunový fond ide o sumu 39 tis. Sk, Vyvážený rastový fond 46,9 tis. Sk a pre podielnikov fondu Svetové akcie 13,3 tis. Sk.

VÚB AM je jedna z piatich dcérskych spoločností VÚB, a.s., ktorá v súčasnosti spravuje šesť otvorených podielových fondov. Korunový fond ukončil minuloročné hospodárenie so ziskom 8,018 mil. Sk, Dolárový fond dosiahol zisk 4,93 mil. Sk a Eurofond skončil so ziskom 2,54 mil. Sk. Z nových fondov dosiahol pozitívny hospodársky výsledok len Peňažný korunový fond, a to vo výške 31 tis. Sk. Čistá hodnota aktív v spravovaných fondoch predstavovala k ultimu roka viac ako 387 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS