ČLÁNOK
VÚB a SLSP budú financovať VSŽ Košice
19. júla 1999

Ministerka financií Brigita Schmögnerová v piatok po stretnutí so zástupcami Všeobecnej úverovej banky (VÚB) vyhlásila, že banke už nič nebráni v pristúpení k stabilizačnej dohode (tzv. stand still agreement) s VSŽ Košice. Ide o zmluvu medzi skupinou veriteľských bánk a VSŽ, ktorá má byť podpísaná po uzatvorení zmluvy medzi štátom a bankami. Agentúre SITA to potvrdil Jozef Mach z tlačového oddelenia Ministerstva financií (MF) SR.

Podľa ministerky došlo v piatok medzi MF SR a zástupcami VÚB a Slovenskej sporiteľne (SLSP) aj k dohode ohľadom zabezpečenia ďalších finančných prostriedkov pre VSŽ zo strany týchto finančných inštitúcií. VÚB a SLSP by mali po pristúpení k stabilizačnej dohode poskytnúť košickým oceliarňam ďalšie úverové zdroje do vstupu strategického partnera do tejto spoločnosti.

Štátny tajomník MF SR Vladimil Podstránsky minulý týždeň informoval, že Brigita Schmögnerová už podpísala podmienky zmluvy medzi štátom a skupinou veriteľských bánk VSŽ Košice. Ako uviedol podpis samotnej dohody sa uskutoční v najbližšom čase. Dohoda ustanovuje, že štát bude konať v zhode s ostatnými veriteľmi, čo znamená, že neuplatní záložné právo na svoje pohľadávky voči VSŽ samostatne, ale bude svoje kroky koordinovať s ostanými veriteľmi. Zmluva by mala tiež zabezpečiť účasť štátu v procese výberu strategického investora, ako aj zastúpenie ich predstaviteľov v orgánoch košických hút. Zmluva medzi štátom a veriteľmi by mala zohľadniť postavenie štátu ako najvýznamnejšieho veriteľa VSŽ s pohľadávkami spolu vyše 5 mld. Sk.

Po podpise zmluvy medzi štátom by mal nasledovať podpis stand still agreementu. Pôvodnú stabilizačnú dohodu sa nepodarilo uzavrieť kvôli nesúhlasu VÚB ako jediného slovenského bankového veriteľa zastúpeného v deväťčlennom koordinačnom výbore veriteľských bánk VSŽ. VÚB nepodpísala pôvodný stand still agreement z marca tohto roku z dôvodu, že stanovené podmienky dohody nezohľadňovali podľa nej dobrý stav zabezpečenosti úverov, ktoré banka VSŽ poskytla. VÚB mala totiž svoje pohľadávky zabezpečené exekučným právom. Z dôvodu, že z 9 veriteľských bánk podpísalo dohodu len osem, stand still agreement nevstúpil do platnosti. Zvyšné veriteľské banky však trvajú na tom, aby k novej zmluve pristúpila aj VÚB, pretože ich cieľom je zrovnoprávnenie podmienok. Obávajú sa, že ak by VÚB uplatnila exekučné právo, utrpeli by straty pri vymáhaní svojich pohľadávok a dokonca by to mohlo ohroziť fungovanie VSŽ tým, že by sa mohla dostať do konkurzu.

Po podpise stabilizačnej dohody by malo dôjsť k vstupu strategického investora do VSŽ. V tejto súvislosti sa najčastejšie hovorí o americkej U.S. Steel, ktorá už predložila rámcovú ponuku. Ako však vicepremiér Ivan Mikloš uviedol, táto ponuka však dostatočne neuspokojuje ani veriteľské banky ani štát. Je preto pravdepodobné, že sa začne rokovať aj s ďalšími potenciálnymi investormi. Štát a veriteľské banky sú podľa jeho slov nespokojné predovšetkým s cenou, ktorú U.S. Steel ponúka v prípade kapitálového vstupu do VSŽ. Ďalšou výhradou je nedostatočný objem prostriedkov, ktoré plánuje americká oceliarska spoločnosť investovať podľa rámcovej ponuky do ďalšieho rozvoja VSŽ.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS