ČLÁNOK
VSŽ žiada o odklad MVZ
15. apríla 1998

Tlačovú agentúru SITA o tom dnes informoval nútený správca IRB Dušan Krkoška. „VSŽ Holding vedie v súčasnosti rokovania s Národnou bankou Slovenska (NBS) o vyriešení situácie v IRB. Je možné, že už tento týždeň bude známy výsledok týchto rokovaní a na jeho základe bude možné zvolať nové MVZ,“ povedal D. Krkoška. O zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia požiadal podľa D. Krkošku VSŽ Holding po neúspešnom valnom zhromaždení 18. marca. Jedným z bodov malo byť aj navýšenie základného imania. „Ako nútený správca som písomne požiadal VSŽ, aby banke oficiálne doručili návrh na zvolanie MVZ, v ktorom by spresnili o koľko sa má zvyšovať základné imanie IRB a aké zmeny navrhujú v stanovách banky. Keďže som zatiaľ dostal iba žiadosť o odloženie MVZ na neurčito a nedostal som návrh na zvolanie MVZ, nemohol som zhromaždenie akcionárov zvolať,“ vysvetlil nútený správca IRB. O pláne zvolať do 30 dní nové mimoriadne valné zhromaždenie IRB informoval novinárov D. Krkoška po skončení MVZ banky 18. marca 1998. To malo rozhodnúť predovšetkým o zvýšení základného imania prostredníctvom kapitálového vstupu Slovenskej poisťovne. Nové MVZ sa pôvodne malo uskutočniť do 30 dní od neúspešného zhromaždenia, čo znamená do piatku 17. apríla 1998. IRB je od 19. decembra 1997 pod nútenou správou NBS. Zavedenie nútenej správy nadväzovalo na nedostatok likvidity a zlé hospodárske výsledky banky. IRB dosiahli za minulý rok stratu 3,06 mld. Sk. V prvých dvoch mesiacoch sa strata banky prehĺbila o ďalších 331 mil. Sk. Hodnota vlastného kapitálu sa koncom roka pohybovala okolo mínus 9 mld. Sk. Objem fondov Národnej banky Slovenska v IRB dosiahol 24 mld. Sk. Základné imanie IRB bolo 1 mld. Sk, najväčšími vlastníkmi bol Fond národného majetku SR s 34,17 % akcií a VSŽ, a.s., Košice. VSŽ vlastnili oficiálne iba 15 % akcií banky, podľa neoficiálnych informácií však prostredníctvom iných spoločností kontrolujú zhruba 41 % základného imania IRB.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 11. 2022

USD 1,038 0,004
CZK 24,367 0,025
GBP 0,859 0,000
HUF 411,330 2,000
CAD 1,386 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS