ČLÁNOK
VSŽ za prvé tri štvrťroky s čistým ziskom 81 mil. Sk
23. októbra 2001

Spoločnosť VSŽ a.s. vykázala ku koncu septembra tohto roka čistý zisk po zdanení vo výške 81 mil. Sk. Hospodársky výsledok dosiahla spoločnosť pri celkových výnosoch vo výške 2,995 mld. Sk a celkových nákladoch 2,914 mld. Sk. Agentúru SITA o tom informoval podpredseda predstavenstva VSŽ Anton Masár.

Celkový zisk VSŽ za prvé tri štvrťroky tvoril zisk z finančných operácií vo výške 210,17 mil. Sk, ktorý zredukovala prevádzková strata 123,9 mil. Sk. Hlavnými zdrojmi výnosov VSŽ za uvedené obdobie boli tržby za predaný tovar, tržby z nájomného za prenájom hmotného investičného majetku, tržby z predaja nepotrebného hmotného investičného majetku, výnosové úroky a rozpustenie opravných položiek a rezerv do výnosov. Najvýznamnejšími nákladovými položkami boli náklady na predaný tovar, výrobná spotreba, odpisy, finančné náklady a tvorba opravných položiek pri starnutí pohľadávok.

Aktíva VSŽ ku koncu septembra predstavovali 14,225 mld. Sk, z čoho 7,111 mld. Sk bolo vlastné imanie a 6,838 mld. Sk cudzie zdroje. Cudzie zdroje zahŕňajú aj záväzok VSŽ vo výške 2,796 mld. Sk na výplatu dividend na základe rozhodnutia akcionárov na septembrovom valnom zhromaždení. VSŽ vyplatí dividendu vo výške 170 Sk na akciu. O výšku tohto záväzku dôjde k zníženiu finančného majetku spoločnosti.

Hlavné úsilie VSŽ smeruje k zhodnoteniu finančného majetku a majetkových podielov v 19 dcérskych spoločnostiach. Spoločnosť realizovala konsolidačné opatrenia v spoločnostiach VSŽ Inžiniering a Profil Rakovo. Orgány VSŽ zároveň rozhodli o likvidácii spoločnosti Uprako. V rámci konsolidačných opatrení oznámila spoločnosť VSŽ Inžiniering v júli zrušenie 209 pracovných miest. Z nich sa v iných dcérskych podnikoch VSŽ a vo firme Harsco umiestnilo 60 ľudí. Zo spoločnosti odišlo 55 zamestnancov s odstupným a zvyšných 94 osôb ostalo nezaradených. Ide o zamestnancov v ochrannej lehote, vo výkone základnej vojenskej služby alebo momentálne práceneschopných zamestnancov. Celkový počet pracovníkov vo VSŽ Inžiniering pred júlovým hromadným prepúšťaním bol 1121 ľudí. Spoločnosť VSŽ Inžiniering v rámci reštrukturalizácie v treťom kvartáli vyprodukovala mierny prevádzkový zisk. V prvom polroku bola jednou z dvoch stratových dcér VSŽ. Druhou bolo Uprako, ktoré je momentálne v likvidácii.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 7. 2024

USD 1,089 0,000
CZK 25,231 0,030
GBP 0,842 0,001
HUF 389,730 1,170
CAD 1,497 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS