ČLÁNOK
VSŽ vyplatí dividendy za roky 1993-1997 v objeme 191 mil. Sk
15. novembra 2000

Po ukončení transakcie s U.S. Steel bude VSŽ uhrádzať nevyplatené dividendy v celkovej sume 191 mil. Sk. Ide o dividendy za roky 1993 – 1997, ktoré pre nedostatok prostriedkov v roku 1998 neboli vyplatené. Agentúru SITA o tom informoval hovorca VSŽ Jozef Marko.

Plánované vyplácanie dividend avizoval prezident VSŽ Gabriel Eichler už na októbrovom mimoriadnom valnom zhromaždení akcionárov VSŽ. Z celkovej sumy 191 mil. Sk predstavujú viac ako 180 mil. Sk neuhradené dividendy pre akcionárov s dividendou nad 100 tis. Sk. Ide hlavne o právnické osoby, ktorým budú prostriedky poukazované na účty. Zvyšná suma vo výške okolo 10 mil. Sk sú neuhradené dividendy fyzickým osobám, ktorým bývajú poukazované poštovými poukážkami. Dôvodom nevyplatenia týchto dividend bolo neprevzatia poukážok v dôsledku úmrtia, zmeny adresy, dlhodobého pobytu v zahraničí a dedičských konaní akcionárov.

Dobre informované zdroje potvrdili agentúre SITA, že nevyplatené dividendy právnickým osobám sa týkajú len časti akcionárov. Na jeseň roku 1998 totiž bola vyplatená časť dividend za roky 1993 – 1997 akcionárom blízkym vtedajšiemu manažmentu VSŽ združenému okolo Alexandra Rezeša. Vyplácanie nebolo ukončené z dôvodu dramatického zhoršenia hospodárskej situácie VSŽ. Tá neumožnila vyplácanie dividend akcionárom ani za roky 1998 a 1999 a viedla k reštrukturalizácii podniku. Reštrukturalizácia vyvrcholila odpredajom hutníckych aktív strategickému partnerovi, ktorým sa stala americká hutnícka spoločnosť U.S. Steel


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 1. 2021

USD 1,206 0,006
CZK 26,185 0,022
GBP 0,891 0,001
HUF 360,390 0,400
CAD 1,541 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS