ČLÁNOK
VSŽ v roku 1999 s účtovnou stratou 6 mld. Sk
1. marca 2000

VSŽ, a.s., Košice dosiahli za rok 1999 prevádzkový hospodársky výsledok vo výške viac než 4 mld. Sk a čistý zisk po zdanení na úrovni 400 mil. Sk. Predbežné neauditované konsolidované hospodárske výsledky podnikov VSŽ za rok 1999 sú však ovplyvnené nevyhnutnosťou tvorby opravných položiek, rezerv na kompenzáciu strát a negatívnych dopadov z minulosti, vrátane rezerv na daňové doruby v celkovej výške viac než 6,3 mld. Sk. Vyplýva to z údajov, ktoré v utorok agentúre SITA poskytol hovorca VSŽ Jozef Marko. Očakávaná účtovná strata VSŽ za rok 1999 preto bude na úrovni 6 mld. Sk. Takto sa podarí podľa J. Marka očistiť súvahu firmy od dôsledkov minulosti.
”Dnes môžeme povedať, že VSŽ sú už stabilizovanou firmou. Teraz je najdôležitejšie ukončiť krízový stav podpísaním zmlúv s bankami, teda reštrukturalizáciu dlhov, dohodnúť konečný stav daňových dorubov a dohodnúť vstup strategického investora do VSŽ,” povedal prezident a predseda Predstavenstva VSŽ a.s. Gabriel Eichler.
Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb v konsolidovanej skupine deviatich rozhodujúcich spoločností predstavovali za minulý rok takmer 38,7 mld. Sk. Vyrobených bolo celkom 3 097 973 ton valcovaných výrobkov, čím VSŽ splnili svoj výrobný plán na 101,9%. Rozhodujúce spoločnosti VSŽ dosiahli za rok 1999 kladný prevádzkový hospodársky výsledok vo výške takmer 400 mil. Sk. Auditované konsolidované výsledky skupiny podnikov VSŽ však budú známe až v apríli tohto roka
”Vytvorený pozitívny cash – flow nám umožnil, aby sme rok 2000 začali s uznanými záväzkami po lehote splatnosti, ktoré nepresahujú obdobie šiestich mesiacov. Týka sa to záväzkov voči dodávateľom i úrokov voči bankám. Cieľom je eliminovať záväzky VSŽ po lehote splatnosti do polovice tohto roka,” dodal G. Eichler.
VSŽ v decembri zverejnili svoje zámery na rok 2000, podľa ktorých očakávajú dosiahnutie čistého zisku 2,571 mld. Sk pri plnom vyťažení výrobných kapacít . Vzhľadom na oživenie trhu s oceľou plánuje spoločnosť v tomto roku predaj 3,05 mil. ton valcovaného materiálu pri výrobe 3,14 mil. ton. V porovnaní s rokom 1999 sa má výroba zvýšiť o takmer 55 tis. ton a predaj má narásť o viac než 64 tis. ton valcovaného materiálu. Spoločnosť pôvodne očakávala, že strata za rok 1999 dosiahne až 7,215 mld. Sk a bez zohľadnenia dopadov minulosti mal zisk predstavovať 200 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS