ČLÁNOK
VSŽ v prvom štvrťroku so ziskom 28,1 mil. Sk
4. mája 2001

Spoločnosť VSŽ, a.s. dosiahla za prvé tri mesiace tohto roku kladný hospodársky výsledok vo výške 28,1 mil. Sk pri tržbách z predaja vlastných výrobkov a služieb v objeme 33,97 mil. Sk. Tržby za predaj tovaru predstavovali 300 mil. Sk, náklady vynaložené na predaný tovar dosiahli 286,4 mil. Sk. Vyplýva to z neauditovaných a nekonsolidovaných výsledkov zverejnených spoločnosťou.

V prevádzkovej oblasti vykázala spoločnosť stratu 142,1 mil. Sk, pričom kladný hospodársky výsledok z finančných operácií dosiahol 170,1 mil. Sk. Bilančná suma spoločnosti dosiahla v uvedenom období 14,643 mld. Sk.

Výška dlhodobých pohľadávok podniku predstavovala ku koncu marca 6,96 mil. Sk, krátkodobé pohľadávky boli 4,436 mld. Sk, z toho 1,059 mld. Sk tvorili pohľadávky z obchodného styku. Dlhodobé záväzky spoločnosti dosiahli na konci štvrťroku úroveň 44,43 mil. Sk, krátkodobé záväzky predstavovali 2,257 mld. Sk.

V súčasnosti sa vo VSŽ vykonáva due diligence s cieľom zistiť právnu a účtovnú situáciu VSŽ v súvislosti s plánovaným odkúpením jej akcií zo strany americkej spoločnosti USX Corporation. Americká oceliarska firma koncom roku 2000 odkúpila všetky hutnícke aktíva od pôvodnej VSŽ a v súčasnosti vlastní U.S. Steel Košice. Zároveň je 24,5-percentným akcionárom VSŽ. Ďalšími významnými akcionármi VSŽ sú Fond národného majetku SR ovládajúci 16,52 % akcií, Transpetrol, a.s. vlastniaci 21,24 %, Bank Austria s podielom 10,37 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS