ČLÁNOK
VSŽ stratová v prevádzkovom i finančnom hospodárení
7. augusta 2002

Spoločnosť VSŽ, a.s., Košice dosiahla v prvom polroku nekonsolidovaný zisk 10,547 mil. Sk. Pred rokom vykázala za rovnaké obdobie čistý zisk 59,8 mil. Sk. Ako spoločnosť informovala, tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb prekročili 217,1 mil. Sk a tržby za predaj tovaru dosiahli takmer 345,5 mil. Sk. Za prvých šesť mesiacov spoločnosť evidovala prevádzkovú stratu 3,985 mil. Sk a stratu 8,368 mil. Sk vykázala aj z finančných operácií. Spoločnosť však dosiahla mimoriadny zisk 23,335 mil. Sk.

VSŽ evidovali k ultimu polroka bilančnú sumu 10,313 mld. Sk, pričom obežné aktíva dosiahli 5,266 mld. Sk. Obežné aktíva tvorili najmä pohľadávky, dlhodobé vo výške 1,687 mld. Sk a krátkodobé v objeme 2,736 mld. Sk. Majetok spoločnosti bol krytý vlastným imaním vo výške 7,792 mld. Sk a cudzími zdrojmi na úrovni 2,368 mld. Sk. Spoločnosť nečerpala žiadne bankové úvery a výpomoci a evidovala krátkodobé záväzky 542,1 mil. Sk a dlhodobé záväzky 54,8 mil. Sk. Jej základné imanie predstavuje 5,642 mld. Sk.

Najväčším akcionárom VSŽ je spoločnosť USSAC Inc, ktorá vlastní 24,54 % akcií. Nasledujú Fond národného majetku SR so 16,46-percentným podielom a Bank Austria s 10,09 %. Prvá penzijná správcovská spoločnosť má 9,47 % akcií, Penta Investment Ltd 7,34 %, Poštová banka, a.s. 4,78 % a Reštitučný investičný fond 2,95 %. Spoločnosti Trim Luffer Ltd Nicosia a Union Investment Kft Budapešť majú takmer po 2 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS