ČLÁNOK
VSŽ predpokladajú za rok 1998 stratu.
5. novembra 1998

Za príčiny, ktoré anulujú trištvrteročný čistý zisk spoločnosti vo výške 683,248 mil. Sk a prevádzkový zisk 2,243 mld. Sk označil nutné zúčtovanie opravných položiek na zákonnú rezervu, na pokrývanie kurzových strát a likvidáciu opravných položiek pre KŤUK Dolinská a Investičnú a rozvojovú banku. Vývoj obchodnej marže podľa slov J. Rezeša naďalej zaznamenáva negatívny vývoj, čo sa v konečnom dôsledku odzrkadľuje na pokračujúcom prepade cien produktov VSŽ. Prezident VSŽ Holding v tejto súvislosti pripomenul, že spoločnosť oproti predchádzajúcemu štvrťroku znížila ceny v priemere o necelých 1000 Sk na tonu materiálu. Zdôraznil, že vzhľadom na preplnenosť skladov s oceľou pristúpili VSŽ k opätovnému zníženiu cien o ďalších 5 percent. Jedným z cieľom týchto opatrení je podľa J. Rezeša okrem uvoľnenia skladov, najmä zrýchlenie inkasa a toku financií do spoločnosti, ktorá sa pritom snaží predchádzať riziku zvyšovania objemu pohľadávok po lehote splatnosti. VSŽ Holding Košice dosiahol za rok 1997 zisk po zdanení 595 mil. Sk. K hlavným príčinám poklesu hospodárskeho výsledku spoločnosti patril nižší cenový vývoj predaja za prvý polrok 1997, vývoj kurzu amerického dolára, čo sa negatívne prejavilo v obchodnej a finančnej oblasti, vyššie úrokové náklady a vyššie náklady na služby súvisiace so získavaním nových kapitálových aktivít. Oproti roku 1996, keď VSŽ dosiahli čistý zisk 1,348 mld. Sk, poklesol v minulom roku zisk spoločnosti o 753 mil. Sk, čo predstavuje zníženie čistého zisku o 55,86 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 3. 2021

USD 1,203 0,002
CZK 26,142 0,055
GBP 0,864 0,001
HUF 363,700 0,840
CAD 1,523 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS