ČLÁNOK
VSŽ popiera politické pozadie vyrovnania s firmou Barkos
20. júna 2001

Súčasný člen predstavenstva VSŽ, a.s., Košice Roman Kvasnica nezastupoval spoločnosť v rokovaniach o pohľadávke VSŽ voči firme Barkos International Trading Limited. Spájanie tohto prípadu s personálnymi zmenami na Ministerstve vnútra SR (MV), resp. v Policajnom zbore SR považuje súčasné vedenie VSŽ za účelové. Uvádza sa to v stanovisku VSŽ, ktoré agentúre SITA poskytol hovorca spoločnosti Marián Boga.

Vedenie firmy tak reagovalo na informácie v médiách, ktoré spájali R. Kvasnicu s aktivitami súvisiacimi s pohľadávkami VSŽ. Meno Kvasnicu sa skloňuje v súvislosti s podozrením o únikoch informácií z Úradu finančnej polície, ktorá odpočúvala jeho telefón. Jeho meno sa objavilo aj v prípade podozrenia z trestnej činnosti siedmich policajtov z odboru vyšetrovania obzvlášť závažnej trestnej činnosti MV SR v súvislosti s vymáhaním pohľadávky 26 mil. USD od firmy Barkos pre VSŽ.

VSŽ vymáhala v minulosti pohľadávky od Barkos International Trading Limited v celkovej sume 76 mil. USD. Vysporiadaním tejto pohľadávky sa v roku 2000 podľa stanoviska VSŽ zaoberali dve renomované zahraničné právnické firmy a jedna známa zahraničná audítorská spoločnosť. Vzhľadom k tomu, že bývalý manažment VSŽ spred roka 1999 uzatvoril a neskôr vypovedal zmluvu s firmou Barkos nevýhodne pre VSŽ, bolo odporúčané riešiť celú situáciu dohodou. „Nové predstavenstvo VSŽ v snahe predísť vzniku škody vo výške viac než 120 mil. USD akceptovalo odporúčanie poradcov. Valné zhromaždenie akcionárov 25. mája a následne 12. októbra 2000 odsúhlasilo vyrovnanie s firmou Barkos tak, že VSŽ dostali platbu vo výške 26 mil. USD,“ uvádza sa v stanovisku VSŽ.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2024

USD 1,072 0,000
CZK 24,767 0,068
GBP 0,845 0,000
HUF 395,130 1,120
CAD 1,473 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS