ČLÁNOK
VSŽ po troch mesiacoch v strate 1,359 mld. Sk
4. mája 1999

Prvý kvartál tohto roka uzatvorili VSŽ, a.s., Košice s nekonsolidovanou stratou 1,359 mld. Sk, čo zodpovedá medziročnému prepadu hospodárenia o vyše 1,5 mld. Sk. V rovnakom období minulého roka totiž VSŽ vykazovali zisk 151,109 mil. Sk.

VSŽ ako materská firma holdingu realizovala v prvom štvrťroku tržby za predaj tovaru v objeme 9,842 mld. Sk, čo zodpovedá ich poklesu viac ako o tretinu. Výroba sa zvýšila o 48 % na 1,475 mld. Sk, rovnakú hodnotu dosiahli aj tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb. Výrazný prepad zaznamenal prevádzkový hospodársky výsledok. Zatiaľ čo v období január až marec 1998 prevádzkový zisk dosiahol 799 mil. Sk, v prvých troch mesiacoch tohto roka to bola strata 11,527 mil. Sk. K zhoršeniu hospodárenia prispelo aj prehĺbenie straty z finančných operácií na 1,337 mld. Sk oproti 457,112 mil. Sk v roku 1998.

Objem aktív VSŽ sa medziročne znížil o 10,8 % na 54,588 mld. Sk, pričom obežné aktíva poklesli z 30 na 11 mld. Sk. Na strane pasív prišlo k 36-percentnej redukcii vlastného imania na 23 mld. Sk, cudzie zdroje sa zároveň zvýšili o pätinu na 29,337 mld. Sk. Desaťpercentný rast zaznamenali aj bankové úvery a výpomoci, ktoré predstavujú 12,962 mld. Sk. Na tomto objeme sa dlhodobé úvery podieľali 10,993 mld. Sk (rast o 16 %), bežné bankové úvery 1,789 mld. Sk (pokles o 20 %), krátkodobé finančné výpomoci tvorili 180 mil. Sk. Celková zadlženosť spoločnosti klesla zo 68 % na 54 % v tomto roku, úverová zaťaženosť zaznamenala rast z 33 % na 56 % v roku 1999.

Napriek medziročnému zhoršeniu hospodárenia VSŽ, prišlo koncom prvého štvrťroka 1999 v porovnaní so záverom minulého roka k pozitívnemu vývoju v oblasti predaja. Kým za január a február spoločnosť predala po 170 tis. ton plochých valcovaných výrobkov, zákazková náplň na apríl je 260 tis. ton. Cieľom nového výkonného viceprezidenta pre financie Johna Frishkopfa je zabezpečiť reštrukturalizáciu dlhov približne v období troch mesiacov. V tomto roku VSŽ plánovane postupne znižujú stav zamestnancov, za celý rok by však nemal klesnúť o viac ako 1800 ľudí.

Obchodovanie na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB) otvárali akcie VSŽ v tomto roku pri cene 179 Sk. Svoje cenové „maximum“ dosiahli v úvode februára, keď sa vyšplhali na 190 Sk. Do konca mesiaca však ich kurz padol na 155 Sk, v ďalšom období cena postupne rástla k 180 Sk a opätovne klesala na 150 Sk. V druhej polovici apríla padla až na 126 Sk, mesiac zatvárala na priemernom kurze 155 Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 10. 2023

USD 1,047 0,006
CZK 24,494 0,034
GBP 0,868 0,001
HUF 386,730 1,870
CAD 1,437 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS