ČLÁNOK
VSŽ nemajú na výplatu výnosov z dlhopisov
7. apríla 1999

Uvádza sa to vo včerajších oznamoch Burzy cenných papierov v Bratislave (BCPB). Úhradu zrealizuje emitent kótovaných cenných papierov v najbližšom možnom termíne vo väzbe na finančnú situáciu.

Podľa informácií agentúry SITA ide o emisiu dlhopisov zo 4. októbra 1995 splatnú 4. októbra 2000. Výplata kupónu by sa mala realizovať dvakrát ročne – 4. apríla a 4. októbra – pri úroku vo výške diskontnej sadzby plus 3,5 %. Objem emisie je 700 mil. Sk, nominál 100 tis. Sk. VSŽ tak mala k 4. aprílu zaplatiť na jeden stotisícový dlhopis 6150 Sk, čo na celú emisiu predstavuje 43,05 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 9. 2023

USD 1,054 0,007
CZK 24,470 0,059
GBP 0,868 0,002
HUF 390,850 1,970
CAD 1,426 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS