ČLÁNOK
VSŽ dosiahli nižší zisk
27. marca 1998

K hlavným príčinám poklesu hospodárskeho výsledku spoločnosti patril nižší cenový vývoj predaja za prvý polrok 1997, vývoj kurzu amerického dolára, čo sa negatívne prejavilo v obchodnej a finančnej oblasti, vyššie úrokové náklady a vyššie náklady na služby súvisiace so získavaním nových kapitálových aktivít. Agentúru SITA o tom informoval hovorca VSŽ Holding Jozef Marko. V uplynulých dňoch ukončila audítorská firma Ernst&Young Audit v súlade so Slovenskými audítorskými štandardami SKAU vychádzajúcimi z Medzinárodných audítorských štandardov ISA audit účtovnej závierky spoločnosti VSŽ Holding, a.s., Košice za rok 1997. Podľa vyjadrenia audítorov finančné výkazy spoločnosti poskytli verný a pravdivý obraz o jej finančnej situácii k 31. decembru 1997 a o výsledku hospodárenia za uplynulý rok. Oproti roku 1996, keď VSŽ dosiahli čistý zisk 1,348 mld. Sk, poklesol v minulom roku zisk spoločnosti o 753 mil. Sk, čo predstavuje zníženie čistého zisku o 55,86%. Podľa Národnej obrody podpísali VSŽ mandátnu zmluvu s ING Barings a Chase Manhattan , ktorej predmetom je vydanie sedemročných dlhopisov v objeme 170 mil USD.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 11. 2020

USD 1,189 0,002
CZK 26,175 0,083
GBP 0,891 0,001
HUF 361,130 0,220
CAD 1,548 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS