ČLÁNOK
VSŽ by mohli z prevádzkovej činnosti vykázať zisk
11. mája 1999

Na kvartálnu stratu VSŽ, a.s., Košice vo výške takmer 1,4 mld. Sk mala popri zhoršení prevádzkového hospodárenia v dôsledku výpadku predaja začiatkom roka vplyv predovšetkým finančná oblasť hospodárenia. Pri udržaní pozitívnych trendov z apríla by sa však situácia v prevádzkovom hospodárení VSŽ mala v najbližších mesiacoch stabilizovať a spoločnosť by mohla z prevádzkovej činnosti vykázať zisk.

Analytik J&T Securities Roman Matis v rozhovore pre agentúru SITA upozornil, že VSŽ Košice zaznamenali v prvých dvoch mesiacoch sklz vo výrobe a predaji, keď mesačný predaj dosiahol 170 tis. ton výrobkov. V marci už prišlo k zvýšeniu predaja a na apríl bolo zakontrahovaných 270 tis. ton. V dôsledku nižšieho využitia kapacít tak VSŽ vykázali v prvom štvrťroku 1999 stratu z prevádzkovej činnosti 11,5 mil. Sk, kým za rovnaké obdobie minulého roka to bol zisk 800 mil. Sk. „Podnik pôsobí v investične náročnom odvetví, a potrebuje preto dosahovať určitú minimálnu kritickú hranicu výroby,“ povedal R. Matis. K výpadku predaja sa v prvých troch mesiacoch pridali platené úroky a silné znehodnotenie slovenskej koruny, ktoré si vyžiadali tvorbu rezerv na finančné náklady v objeme vyše 2,5 mld. Sk. „Voči americkému doláru oslabila slovenská koruna v období január až marec o 13,4 %, voči nemeckej marke o 3,9 %,“ upozornil R. Matis. V dôsledku tohto vývoja odhaduje kurzové straty VSŽ v uvedenom období na 1 mld. Sk.

Na základe aprílových údajov o predaji očakáva analytik J&T Securities v ďalšom období zlepšenie prevádzkového hospodárenia spoločnosti. „Ak bude mať podnik dostatok zdrojov na financovanie výroby, aby mohol udržať súčasné objemy, prevádzková činnosť by sa mala dostať do zisku,“ skonštatoval. Na celkové hospodárenie spoločnosti však bude mať podstatný vplyv ďalší vývoj kurzu slovenskej koruny, kde sa určité znehodnotenie ešte predpokladá. VSŽ Košice sú takmer čistým exportérom, takže z ročného pohľadu by z devalvácie koruny mohli profitovať. „Záleží však na jej priebehu, či bude jednorazová alebo kontinuálna, ako aj na jej výške, keďže podnik čerpá zahraničné úvery,“ myslí si R. Matis.

Analytici sa vyjadrili aj k minuloročnej nekonsolidovanej strate VSŽ, ktorá predstavuje vyše 11 mld. Sk. Napriek avizovanému zápornému hospodárskemu výsledku bola jeho výška nepríjemným prekvapením, keďže analytici neočakávali taký výrazný rast v porovnaní s prognózovanými 5 mld. Sk. Analytička kapitálových trhov ČSOB Zuzana Krátka nepredpokladá v najbližšej dobe výrazné zlepšenie vývoja hospodárenia firmy. „Keď sa taká veľká spoločnosť dostane do ťažkostí, nasledujú problémy s dodávateľmi i odberateľmi, podnik stráca dôveru,“ skonštatovala. V prípade VSŽ zároveň upozornila na problémy pri zabezpečovaní prevádzkového kapitálu. V tejto súvislosti považuje Z. Krátka vstup zahraničného investora do VSŽ za nevyhnutný. „Na Slovensku nemôžu VSŽ zohnať dostatok zdrojov a zahraničné banky potrebujú záruku spoľahlivého subjektu,“ vysvetlila.

Cena akcií VSŽ sa v súčasnosti nachádza na veľmi nízkej úrovni, keď sa na burzovom parkete s uvedenou emisiou naposledy obchodovalo po 155 Sk. Akcie VSŽ sa však na tomto trhu prevádzajú skôr sporadicky, hoci kedysi patrili k najlikvidnejším emisiám. Častejšie obchodovanie evidujú na RM-Systéme, naposledy pri priemernej cene tesne pod 160 Sk, hoci ide o významovo takmer zanedbateľné objemy. „Z dlhodobého hľadiska by kúpa akcií VSŽ nemusela byť zlou investíciou, otázkou je, kde sa nachádza ich cenové dno,“ myslí si maklér Tatra banky Roman Guderna. V tejto súvislosti nepredpokladá pád akcií pod úroveň približne 120 – 130 Sk. „Keď kurz nešiel dole po posledných správach o jedenásťmiliardovej strate, pravdepodobnej už radikálne neklesne,“ povedal. Môže sa však stať, že na trhu nebude po akciách VSŽ dopyt. Aj zahraniční investori ochotní predať tento titul čakajú na vyššiu, výhodnejšiu cenu.

V piatok 7. mája Burzová komora Burzy cenných papierov v Bratislave pozastavila kótovanie akcií VSŽ s účinnosťou od 10. mája do obnovenia schopnosti spoločnosti splácať svoje záväzky. V prípade VSŽ ide už o druhú podobnú správu v priebehu mesiaca. Začiatkom apríla bola totiž z bázy indexu SDX pre podnikové a bankové dlhopisy vyradená emisia dlhopisov VSŽ v dôsledku oznámenia o nevyplatení kupónu k 4. aprílu. Vzápätí Burzová komora pozastavila kótovanie emisie dlhopisov tejto spoločnosti.

Cena akcií VSŽ zaznamenávala klesajúci trend už počas celého roka 1998, keď začínala na hodnote 685 Sk a k 30. júnu sa obchodovala pri cene 290 Sk. V druhom polroku prišlo najskôr k nárastu ceny v auguste, keď sa cena postupne dostala až na 500 Sk a potom k poklesu, ktorý sa skončil v novembri, kedy akcie VSŽ dosiahli svoje minimum 135 Sk. Koniec roka uzatvárali pri cene 179 Sk. Najväčší vplyv na pokles ceny v druhom polroku mali predovšetkým informácie o zlej finančnej situácii podniku, o jeho insolventnosti a neschopnosti splácať svoje záväzky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS