ČLÁNOK
VSŽ, a. s., Košice vyhral tender na odkúpenie akcií DAM Diósgyör Rt..
12. decembra 1997

Ponuka VSŽ, a. s., Košice na odkúpenie 68,15 % akcií hutníckeho podniku DAM Diósgyör Rt., ktorú v stredu maďarská akciová spoločnosť pre správu a privatizáciu štátneho majetku (ÁPV Rt.) vyhlásila za víťaznú v medzinárodnom tendri na privatizáciu oceliarní v Diósgyöri, sleduje dlhodobý rozvoj podniku. VSŽ, a. s. oceňuje prístup maďarskej strany, ktorá pri vypisovaní tendra v porovnaní s predchádzajúcimi kolami precíznejšie špecifikovala podmienky súťaže. Agentúru SITA o tom informoval hovorca VSŽ Jozef Marko. Vedenie ÁPV Rt. uprednostnilo podľa J. Marka ponuku, v ktorej VSŽ navrhli odkúpenie akcií spoločnosti za symbolickú cenu 1 USD, prevzatie podlžnosti spoločnosti a navýšenie jej základného imania o 4,5 mld. maďarských forintov. VSŽ má rovnako ako ÁPV Rt. záujem na tom, aby bola kúpnopredajná zmluva podpísaná do 30 dní od vyhlásenia výsledkov tendra. „Vo fáze rokovania a prípravy zmluvy obidve strany určite využijú skúsenosti, nadobudnuté počas predchádzajúcich rokovaní tak, aby bol ich výsledok prijateľný pre oboch parterov,“ uviedol J. Marka. VSŽ, a.s., Košice dnes oznámili, že vyhrali medzinárodný tender na odkúpenie akcií maďarského hutníckeho závodu DAM Diósgyör. Verejnú súťaž na odkúpenie týchto akcií vyhrali VSŽ už po druhý krát. Po prvom víťazstve v polovici septembra 1997 však nedošlo k podpísaniu zmluvy o odkúpení a maďarský privatizačný fond APV preto vyhlásil druhý tender. Za dôvod nepodpísania zmluvy označili VSŽ 16. októbra neochotu maďarskej strany garantovať vysporiadanie strát, ktoré podľa predstaviteľov VSŽ v tej dobe predstavovali 7,2 mld. maďarských forintov (HUF), čo zodpovedá zhruba 1,2 mld. Sk. Kúpna cena spomínaných akcií bola v obidvoch prípadoch rovnaká, symbolický jeden americký dolár. Na rozdiel od septembra sa však VSŽ v súčasnosti zaviazali zvýšiť základné imanie DAM Diósgyór o 4,5 mld. HUF, kým v septembri to mali byť len 3 mld. HUF. Rozdiel medzi výsledkami oboch tendrov je aj v zadlženosti podniku. Kým podľa predchádzajúcej zmluvy mali VSŽ prevziať na seba záväzky v hodnote 2,8 mld. HUF, pri vyhlasovaní druhého tendra sa maďarský APV zaviazal, že dlhy spoločnosti nepresiahnu 2 mld. HUF. Fond sa rovnako zaviazol poskytnúť oceliarni DAM aj kapitálové rezervy v rovnakej výške, ako bude kapitálový prínos nového vlastníka. Po obidvoch tendroch vyhlásili VSŽ, že plánujú zachovať výrobný program maďarského hutníckeho podniku, ktorým je výroba dlhých produktov, kruhovej ocele na ďalšie kovanie a ušľachtilých ocelí. Podľa údajov monitorovacej agentúry TRIAS je DAM Diosgyör zadlžený a stratový podnik. Nominálna hodnota jeho akcií je 8 mld. forintov (1,4 mld. Sk). Štát vložil už do tohto podniku vložil asi 28 mld. forintov, čo je takmer 5 mld. Sk. VSŽ po druhom kole ocenili predovšetkým prístup maďarskej strany, ktorá pri vypisovaní tendra v porovnaní s predchádzajúcimi kolami precíznejšie špecifikovala podmienky súťaže. VSŽ dnes vyhlásili, že majú rovnako ako ÁPV Rt. záujem na tom, aby bola kúpnopredajná zmluva podpísaná do 30 dní od vyhlásenia výsledkov tendra. Podobné vyhlásenie urobili VSŽ aj v septembri, kedy hovorca podniku Jozef Marko vyhlásil, že zmluva by mohla byť podpísaná už do konca mesiaca. Tentokrát J. Marko dodal, že obidve strany pri rokovaní a príprave zmluvy obidve strany „určite využijú skúsenosti, nadobudnuté počas predchádzajúcich rokovaní tak, aby bol ich výsledok prijateľný pre oboch parterov.“


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2023

USD 1,065 0,001
CZK 24,360 0,077
GBP 0,868 0,001
HUF 386,700 1,080
CAD 1,430 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS