ČLÁNOK
VSŽ, a.s., Košice kupuje DAM Diósgyör
9. januára 1998

Agentúru SITA o tom informoval hovorca VSŽ Jozef Marko. Predstavenstvo VSŽ schválilo na dnešnom zasadnutí návrh kúpno-predajnej zmluvy na kúpu 68,15 % akcií maďarských železiarní za podmienok, ktoré VSŽ deklarovali v svojej ponuke do tendra na privatizáciu DAM. Kúpna cena uvedeného podielu akcií je symbolický 1 USD a rovnako cena za odkúpenie pohľadávky maďarského fondu národného majetku (ÁPV Rt) voči DAM vo výške 2,823 mld. forintov je 1 USD. VSŽ sa v zmluve zaväzuje zvýšiť základné imanie DAM v roku 1998 o 3 mld. forintov (HUF) a v roku 1999 o 1,5 mld. HUF. V tomto roku zvýši VSŽ základné imanie DAM do 30 dní od podpisu zmluvy o 2 mld. HUF a do 180 dní od podpisu zmuvy o ďalšiu miliardu forintov. Zároveň maďarská vláda garantuje prostredníctvom ÁPV Rt finančné vstupy do kapitálových fondov spoločnosti v tých istých výškach a v rovnakých časových horizontoch. Cieľom kúpy majoritného podielu v DAM Diósgyör je podľa J. Marka realizácia ďalšieho kroku v naplnení strategického zámeru VSŽ stať sa nadnárodnou spoločnosťou. „Prínosom kapitálového vstupu VSŽ do DAM sú predovšetkým široké možnosti kooperácie medzi obidvoma spoločnosťami v oblasti predaja a nákupu surovín, polotovarov a hotových výrobkov, žiaruvzdorných materiálov a polotovarov z ušľachtilých ocelí, ako aj v oblasti poskytovania inžinierskych a dodávateľských služieb vrátane údržby,“ povedal hovorca VSŽ. Veľký význam tejto transakcie vidí J. Marko v zintenzívnení regionálnej spolupráce pohraničných oblastí SR a Maďarska. VSŽ Košice vyhrali medzinárodný tender na odkúpenie akcií maďarského hutníckeho závodu DAM Diósgyör v priebehu roka 1997 dvakrát. Po prvom víťazstve v polovici septembra 1997 však nedošlo k podpísaniu zmluvy o odkúpení a maďarský privatizačný fond ÁPV Rt preto vyhlásil druhý tender. Za dôvod nepodpísania zmluvy označili VSŽ neochotu maďarskej strany garantovať vysporiadanie strát, ktoré podľa predstaviteľov VSŽ v tej dobe predstavovali 7,2 mld. maďarských forintov (HUF), čo zodpovedá zhruba 1,2 mld. Sk. Kúpna cena spomínaných akcií bola v obidvoch prípadoch rovnaká, symbolický jeden americký dolár. Na rozdiel od septembra sa však VSŽ v súčasnosti zaviazali zvýšiť základné imanie DAM Diósgyór o 4,5 mld. HUF, kým v septembri to mali byť len 3 mld. HUF. Rozdiel medzi výsledkami oboch tendrov je aj v zadlženosti podniku. Kým podľa predchádzajúcej zmluvy mali VSŽ prevziať na seba záväzky v hodnote 2,8 mld. HUF, pri vyhlasovaní druhého tendra sa maďarský ÁPV zaviazal, že dlhy spoločnosti nepresiahnu 2 mld. HUF. Po obidvoch tendroch vyhlásili VSŽ, že plánujú zachovať výrobný program maďarského hutníckeho podniku, ktorým je výroba dlhých produktov, kruhovej ocele na ďalšie kovanie a ušľachtilých ocelí. Podľa údajov monitorovacej agentúry TRIAS je DAM Diosgyör zadlžený a stratový podnik. Nominálna hodnota jeho akcií je 8 mld. forintov (1,4 mld. Sk). Štát už do tohto podniku vložil asi 28 mld. forintov, čo je takmer 5 mld. Sk. VSŽ po druhom kole ocenili predovšetkým prístup maďarskej strany, ktorá pri vypisovaní tendra v porovnaní s predchádzajúcimi kolami precíznejšie špecifikovala podmienky súťaže.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS