ČLÁNOK
VSŽ, a.s., Košice investuje v tomto roku do ekológie 300 mil. Sk
25. septembra 1997

V štádiu finalizácie je Čistiareň odpadových vôd Koksovne, likvidácia a využitie troskopopolčekových zmesí a vonkajší monitoring oxidu uholnatého. Tieto projekty budú ukončené do konca roka. V roku 1998 začnú VSŽ s výstavbou ďalších objektov zameraných predovšetkým na ochranu vôd a ovzdušia ako aj investičnými akciami v do technológií, ktoré už svojim princípom riešia environmentálny aspekt výroby. Agentúru SITA o tom informoval hovorca VSŽ Jozef Marko. V súčasnosti sú v spoločnosti pripravené úvodné projekty budovania nového systému vnútorného auditu, čo umožňuje lepšiu kontrolu nákladov a je bežným útvarom vo vyspelých podnikoch. Zisk pred zdanením v celej a.s. VSŽ za prvý polrok dosiahol 543 mil. Sk pri výnosoch 30 mld Sk. Pre domáci trh je v tomto roku určených necelých 20% produkcie. Zostatok smeruje do krajín CEFTA (47%), krajín EÚ (25%) a ostatných krajín Európy. Z celkového odbytu tvorí 92% predaj plochých valcovaných výrobkov a 8% výrobky oceľovej druhovýroby. Kapacita spoločnosti je produkcia v objeme 3,7 mil. ton ročne, čo predstavuje kapacitu pri najjednoduchšom sortimente. Pri súčasnej skladbe výrobného sortimentu vyprodukuje spoločnosť 3,2-3,3 mil. ton ročne. Cieľom spoločnosti je zvýšenie podielu výrobkov s vyššou pridanou hodnotou na sortimente. VSŽ diverzifikuje svoju činnosť okrem hutníctva aj do odvetví menej citlivých na konjunkturálny vývoj, akými sú finančné služby, keramika, služby a energetika. Holding VSŽ tvorí celkovo 127 spoločností, z čoho je 76 s kapitálovu účasťou VSŽ nad 50% a 33 s kapitálovou účasťou nad 20%. Dominantnými spoločnosťami v rámci holdingu sú VSŽ oceľ, VSŽ export-import, VSŽ nákup, VSŽ keramika, VSŽ inžiniering a VSŽ servis.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS